Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 23 Квазиоптическое описание ограниченных волновых пучков в твердом нелинейно-упругом теле Анотація   PDF
А. П. Поддубняк
 
Том 9 Квазистатическая задача термоупругости для полубесконечной пластинки, нагреваемой по боковой поверхности линейным подвижным источником тепла Анотація   PDF
А. Н. Кулик, М. И. Микитин
 
Том 8 Квазистатические температурные напряжения в сферической оболочке с круговым отверстием Анотація   PDF
В. Д. Павленко, А. П. Матковкий
 
Том 62, № 2 Керування двовимірними стаціонарними температурними напруженнями півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження Анотація   PDF
А. В. Ясінський, Ю. В. Токовий
 
Том 50, № 4 Керування формою циліндричної порожнини за умов плоскої деформації тіла з реологічними шарами Анотація   PDF
В. А. Галазюк, Г. Т. Сулим, В. Р. Нестер
 
Том 59, № 1 Клас загальних розв’язків рівнянь Максвелла у просторі Керра Анотація   PDF
В. О. Пелих, Ю. В. Тайстра
 
Том 61, № 3 Класифікація параметричних розв’язків матричних односторонніх рівнянь за перетворювальними матрицями їх характеристичних матриць Анотація   PDF
В. П. Щедрик
 
Том 47, № 4 Класифікація просторово-неоднорідних розв’язків у системах реакції–дифузії за допомогою самоорганізаційних нейромережевих алгоритмів Анотація   PDF
З. І. Васюник, Б. Й. Дацко
 
Том 48, № 1 Класифікація, синтез та аналіз властивостей простих фазових законів розподілу Анотація   PDF
О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських
 
Том 44, № 3 Класична приєднана матриця для ермітової над тілом Анотація
І. І. Кирчей
 
Том 60, № 4 Класичний фундаментальний роз­в’я­зок за­дачі Коші для ультрапараболічних рів­нянь ти­пу Кол­мо­горова з двома групами просторових змінних вирод­ження. ІI Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 60, № 3 Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 44, № 4 Ключові рівняння для складеної циліндричної оболонки з власними напруженнями та дефектами структури Анотація
Р. М. Кушнір
 
Том 49, № 4 Ковзний і гладкий контакт штампів різного профілю з пружною смугою Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 62, № 4 Когезійна модель зони передруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів Анотація   PDF
А. О. Камінський, М. В. Дудик, Ю. В. Решітник
 
Том 51, № 4 Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння в області з вільною межею Анотація
Г. А. Снітко
 
Том 21 Колебание конечной замкнутой цилиндрической оболонки, заполненной жидкостью Анотація   PDF
В. И. Демчук, В. Н. Максимович, Г. В. Пляцко
 
Том 9 Колебания ортотропной цилиндрической оболонки, соприкасающейся с жидкостью Анотація   PDF
Р. А. Марчук
 
Том 1 Колебания ортотропной цилиндрической оболочки типа Тимошенко, соприкасающейся со слоем жидкости Анотація   PDF
Р. Н. Швец, Р. А. Марчук
 
Том 61, № 1 Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації і змішаними граничними умовами Анотація   PDF
Т. В. Шопа
 
Том 63, № 3 Коливання спряжених оболонкових систем у полі комбінованих статичних навантажень Анотація   PDF
Ya. M. Grigorenko, O. I. Bespalova, N. P. Boreiko
 
Том 56, № 4 Комбінований алгоритм декомпозиції області та h-адаптації для розв’язування контактних задач теорії пружності Анотація   PDF
І. І. Дияк, І. І. Прокопишин, Ю. О. Ящук
 
Том 48, № 4 Комбінований алгоритм розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі Анотація   PDF
Н. М. Шербина, М. В. Жук
 
Том 51, № 4 Комбинированное применение метода термопластичности и метода функции усадки для изучения процесса тепловой правки судостроительных панелей Анотація
О. В. Махненко
 
Том 54, № 1 Компактні різницеві схеми високого порядку точності Анотація   PDF
М. В. Кутнів, В. Л. Макаров
 
Том 54, № 2 Комплексний підхід до моделювання процесів двофазної фільтрації за умов керування Анотація   PDF
А. Я. Бомба, С. В. Ярощак
 
Том 48, № 1 Композиція з включенням за розтягу зосередженими силами Анотація   PDF
М. М. Кундрат, Г. Т. Сулим
 
Том 44, № 2 Компьютерное моделирование и решение задач теории тонких пластин и пологих оболочек Анотація
Л. В. Курпа, Л. И. Курпа, А. В. Шматко
 
Том 64, № 2 Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану функціонально-ґрадієнтних сендвіч-пластин і пологих оболонок складної форми на пружній основі Анотація   PDF
T. V. Shmatko
 
Том 63, № 1 Контакт берегів міжфазної напівнескінченної тріщини Анотація   PDF
V. I. Ostrik
 
Том 52, № 3 Контакт з від­ри­вом при зги­ні пружної смуги жорстким диском Анотація   PDF
М. О. Моргунов, В. І. Острик, А. Ф. Улітко
 
Том 56, № 3 Контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів Анотація   PDF
Р. М. Мартиняк, І. А. Прокопишин, І. І. Прокопишин
 
Том 60, № 1 Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл Анотація   PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк
 
Том 48, № 3 Контакт пружного та жорсткого клинів з урахуванням тертя і зчеплення Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 56, № 1 Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь Анотація   PDF
В. І. Кузьменко, Г. Й. Михальчук
 
Том 45, № 2 Контактна взаємодія двох пружних конусів Анотація
В. І. Острик, А. Ф. Улітко
 
Том 62, № 3 Контактна взаємодія заздалегідь деформованої товстої плити з параболічним штампом Анотація   PDF
Г. В. Габрусєв, І. Ю. Габрусєва, Б. Г. Шелестовський
 
Том 54, № 3 Контактна взаємодія кільцевого штампа з попередньо напруженим ізотропним шаром Анотація   PDF
І. Ю. Гарбусєва, Б. Г. Шелестовський
 
Том 66, № 1-2 Контактна взаємодія періодичного штампа довільної форми з пружною основою із двома коефіцієнтами постелі Анотація
O. V. Maksymuk, I. M. Vasylkiv, Yu. V. Sachuk
 
Том 52, № 1 Контактна взаємодія прорізної циліндричної оболонки та деформівного заповнювача з урахуванням сухого тертя Анотація   PDF
О. О. Бедзір, В. М. Шопа
 
Том 53, № 2 Контактна взаємодія циліндричних оболонок різної довжини Анотація   PDF
О. В. Максимук, Н. М. Щербина
 
Том 60, № 1 Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами Анотація   PDF
О. В. Максимович, С. В. Лавренчук, Т. Я. Соляр
 
Том 60, № 1 Контактна задача для жорсткого штампа та пружного півпростору як обернена Анотація   PDF
Н. І. Ободан, Т. А. Зайцева, О. Д. Фридман
 
Том 44, № 3 Контактна задача для міжфазної напівнескінченної тріщини Анотація
В. І. Острик, А. Ф. Улітко
 
Том 65, № 3-4 Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення Анотація
V. I. Ostryk
 
Том 58, № 4 Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера Анотація   PDF
Ю. В. Сачук, О. В. Максимук
 
Том 49, № 3 Контактна модель зовнішньої електропроникної міжфазної тріщини в п’єзоелектричному біматеріалі Анотація   PDF
В. В. Лобода, О. С. Філіпова
 
Том 1 Контактная задача для трехслойной пластинки с легким заполнителем Анотація   PDF
Г. С. Крук
 
Том 54, № 1 Контактно-крайова задача дифузії домішкових частинок у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі Анотація   PDF
Є. А. Чапля, О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак
 
Том 51, № 2 Контактные взаимодействия и оптимизация оболочечных конструкций при локальном нагружении Анотація   PDF
В. С. Гудрамович, А. П. Дзюба
 
Том 7 Контактные задачи для упругих тонкостенных элементов с учетом микроструктуры поверхностных слоев Анотація   PDF
Б. Л. Пелех
 
Том 44, № 4 Концентрація динамічних напружень поблизу отвору довільної форми в півплощині Анотація
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський
 
Том 48, № 4 Концентрація напружень поблизу тонкого пружного включення під дією нестаціонарної хвилі поздовжнього зсуву Анотація   PDF
О. П. Мойсеєнок, В. Г. Попов
 
Том 53, № 3 Концентрація напружень у сферичній оболонці з двома близько розміщеними круговими отворами Анотація   PDF
В. Н. Чехов, С. В. Закора
 
Том 17 Концентрация напряжений в трехслойной пластине при кручении Анотація   PDF
О. Л. Кордюк, А. В. Плеханов
 
Том 58, № 3 Коректність варіаційної задачі динамічної термопружності Ґріна–Ліндсея Анотація   PDF
І. А. Чир, Г. А. Шинкаренко
 
Том 62, № 4 Коректна розв’язність задачі Коші та інтегральні зображення розв’язків для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження Анотація   PDF
І. П. Мединський
 
Том 62, № 2 Коректна розв’язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи Анотація   PDF
Н. І. Турчина, С. Д. Івасишен
 
Том 9 Краевая задача для системы гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами Анотація   PDF
В. И. Жук, Б. И. Пташник
 
Том 22 Краевая задача для системы интегро-дифференциальных уравнений гиперболического типа Анотація   PDF
Б. И. Пташник, В. В. Фиголь
 
Том 44, № 4 Краевые задачи для областей с граничными условиями на внутренней дуге кривой Анотація
В. Л. Рвачев, Е. О. Михаль
 
Том 50, № 4 Крайові задачі для нелінійних еліптичних рівнянь вищих порядків без умов на нескінченності Анотація   PDF
О. В. Доманська
 
Том 59, № 3 Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженнями Анотація   PDF
І. М. Ісарюк, І. Д. Пукальський
 
Том 59, № 4 Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання Анотація   PDF
Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк
 
Том 59, № 4 Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання Анотація   PDF
Ya. O. Baranetskij, P. I. Kalenyuk
 
Том 64, № 3 Крайова задача для нерівномірно еліптичних рівнянь зі степеневими особливостями Анотація   PDF
I. P. Luste, I. D. Pukals'kii
 
Том 58, № 2 Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженнями Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 51, № 2 Крайова задача для рівнянь зі змінними коефіцієнтами, нерозв’язних відносно старшої похідної за часом Анотація   PDF
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник
 
Том 44, № 4 Крайова задача для систем слабконелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами Анотація
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник
 
Том 48, № 3 Крайова задача для слабко нелінійних рівнянь із нерозв’язною відносно старшої похідної лінійною частиною Анотація   PDF
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник
 
Том 50, № 3 Крайова задача з нелокальними багатоточковими умовами для гіперболічного рівняння Анотація   PDF
В. С. Ільків, Т. В. Магеровська
 
Том 53, № 3 Крайова задача зі змішаними умовами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь Анотація   PDF
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник, С. М. Репетило
 
Том 24 Критерии оптимизации напряженного состояния термоупругих тел Анотація   PDF
Я. Й. Бурак
 
Том 62, № 2 Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. I. Общие двумерные теории Анотація   PDF
А. П. Янковский
 
Том 62, № 3 Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. II. Модельная задача Анотація   PDF
А. П. Янковский
 
Том 47, № 1 Кругова міжфазна тріщина за умови фрикційного контакту поверхонь Анотація   PDF
В. І. Острик, А. Ф. Улітко
 
Том 53, № 3 Крутильные колебания пьезокерамических полых цилиндров с окружной поляризацией Анотація   PDF
И. А. Лоза
 
Том 56, № 2 Кручення зрізаного конічно-шаруватого пружного конуса Анотація   PDF
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов
 
Том 48, № 1 Лінеаризована задача про руйнування напівскінченного пружного матеріалу з потенціалом гармонічного типу Анотація   PDF
В. Л. Богданов
 
Том 12 Лабораторные исследования нелинейных эффектов, связанных с прохождением упругих волн через трещиноватую зону Анотація   PDF
Б. Д. Бойко, Т. З. Вербицкий, А. И. Чигинь
 
Том 20 Локализованное воздействие звукового пучка на упругую цилиндрическую оболочку Анотація   PDF
А. П. Поддубняк, А. Р. Волошин
 
973 - 1053 з 2555 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>