Том 58, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Моделювання та аналіз термопружного стану шаруватого по осі термочутливого циліндра за тепловідведення шляхом випаровування рідини PDF
В. С. Попович, І. І. Ракоча 7-14
Коректність варіаційної задачі динамічної термопружності Ґріна–Ліндсея PDF
І. А. Чир, Г. А. Шинкаренко 15-25
Термопружність циліндричної оболонки із низькою зсувною жорсткістю у локальному температурному полі PDF
О. В. Максимук, Н. В. Гануліч 26-34
Числово-аналітична методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності у локально-неоднорідних середовищах PDF
Б. Є. Грицько 35-42
Рівняння тонких анізотропних пружних оболонок обертання методу {m, n}-апроксимації PDF
Р. І. Тучапський 43-56
Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Ф. Я. Козій, В. М. Харченко 57-63
Напружений стан частково закріпленої сферичної оболонки з рідиною за імпульсного збудження PDF
О. В. Шептилевський, І. Т. Селезов 64-70
Випромінювання звуку літаком під час зльоту PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк 71-82
Нелинейные нормальные формы существенно нелинейных периодически возбуждаемых кусочно-линейных систем PDF
Б. В. Успенский, К. В. Аврамов 83-90
Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями PDF
В. М. Максимович, Т. Я. Соляр 91-96
Аналіз методів визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів PDF
В. Л. Карлаш 97-111
Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси PDF
О. Р. Грицина 112-121
Напружений стан циліндричної ортотропної оболонки з тріщиною під кутом PDF
Л. М. Сеньків 122-127
Осесимметричная задача теории упругости для полого цилиндра конечной длины с учетом собственного веса PDF
Ю. С. Процеров 128-138

Хроніка та інформація

Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька PDF
  139-140
Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) PDF
  141-143


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.