НАУКОВА ПЕРІОДИКА


обкладинка

Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка

Математичний Вісник НТШ публікує наукові статті із всіх напрямків математики. Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування. До розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Журнал включено до реферативної науковометричної бази Zentralblatt MATH.

На цьому сайті також міститься архів математичних публікацій у виданнях НТШ до 1939 року, а саме статті та короткі повідомлення у журналах "Записки НТШ" (1894-1896), "Збірник математично-природописно-лікарської секції НТШ" (1897-1939), "Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Ärzlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenchaften in Lemberg" (1924-1938) та "Chronik der ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenchaften in Lemberg" (1900-1910).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

обкладинка

Математичні методи та фізико-механічні поля

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" публікує оригінальні, не публіковані раніше наукові статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь із частинними похідними та динамічних систем, операторних методів функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Роман Михайлович Кушнір

Заступники головного редактора:

Олександр Романович Гачкевич

Володимир Олександрович Пелих

Відповідальний секретар:

Юрій Владиславович Токовий

Редактори:

О. Є. Андрейків, М. І. Андрійчук, В. Л. Богданов, Д. І. Боднар, O. Я. Григоренко, В. Т. Грінченко, Я. О. Жук, А. В. Загороднюк, М. М. Зарічний, П. І. Каленюк, Я. І. Кунець, М. В. Кутнів, Л. М. Лобанов, І. О. Луковський, Р. М. Мартиняк, М. В. Марчук, В. В. Михаськів, О. Р. Місьонг, М. М. Николишин, В. В. Панасюк, В. М. Петричкович, А. К. Прикарпатський, Я. Д. П’янило, П. О. Савенко, Я. Г. Савула, М. М. Симотюк, Г. Т. Сулим, Є. Я. Чапля, І. М. Черевко, П. В. Ясній

Міжнародна редакційна колегія:

Г. Е. Багдасарян (Вірменія), В. Є. Бербюк (Швеція), Ц.-Ф. Гао (Китай), Ч. З. Жанґ (Німеччина), Я. Кубік (Польща), О. В. Лопушанський (Польща), Ц. Ц. Ма (Тайвань), С. Матисяк (Польща), В. Наґурко (Польща), Д. Натрошвілі (Грузія), М. Остоя-Старжевскі (США), В. Я. Підстригач (Німеччина), Ю. З. Повстенко (Польща), А. К. Чате (Латвія)

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" включено в перелік фахових видань України (категорія "А") у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №1838.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik.

Видання публікується у видавництві Springer в перекладі англійською мовою як складова частина Journal of Mathematical Sciences.

Журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" виходить щоквартально.

ISSN 0130-9420 (Print)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

обкладинка

Прикладні проблеми механіки і математики

Науковий збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" є фаховим науковим виданням в галузі математики, механіки та інформатики. У журналі друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені методам дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторним методам функціонального аналізу і лінійної алгебри та їхнім застосуванням, постановці та розв'язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформовності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Редакційний штат:

Головний редактор: Р. М. Кушнір

Заступники головного редактора: О. Р. Гачкевич, В. О. Пелих

Відповідальний секретар: Б. З. Шаваровський

Редактори: М. І. Андрійчук, В. В. Гафійчук, І. М. Дмитрах, А. В. Загороднюк, М. М. Зарічний, В. С. Ільків, Я. І. Кунець, О. В. Лопушанський, П. С. Малачівський, Р. М. Мартиняк, М. В. Марчук, І. В. Микитюк, В. В. Михаськів, В. О. Міщенко, В. М. Петричкович, Л. І. Постолакі, Я. Д. П’янило, П. О. Савенко, М. М. Симотюк, В. Р. Скальський, Г. Т. Сулим, Ю. В. Токовий, М. М. Шеремета

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" виходить раз на рік.

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" включено в перелік фахових видань України у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, індексується системою Google Scholar.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №6946.

ISSN 1810-3022 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація