Математичні методи та фізико-механічні поля

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" публікує оригінальні, не публіковані раніше наукові статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь із частинними похідними та динамічних систем, операторних методів функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Роман Михайлович Кушнір

Заступники головного редактора:

Олександр Романович Гачкевич

Володимир Олександрович Пелих

Відповідальний секретар:

Юрій Владиславович Токовий

Редактори:

О. Є. Андрейків, М. І. Андрійчук, В. Л. Богданов, Д. І. Боднар, O. Я. Григоренко, В. Т. Грінченко, Я. О. Жук, А. В. Загороднюк, М. М. Зарічний, П. І. Каленюк, Я. І. Кунець, М. В. Кутнів, Л. М. Лобанов, І. О. Луковський, Р. М. Мартиняк, М. В. Марчук, В. В. Михаськів, О. Р. Місьонг, М. М. Николишин, В. В. Панасюк, В. М. Петричкович, А. К. Прикарпатський, Я. Д. П’янило, П. О. Савенко, Я. Г. Савула, М. М. Симотюк, Г. Т. Сулим, Є. Я. Чапля, І. М. Черевко, П. В. Ясній

Міжнародна редакційна колегія:

Г. Е. Багдасарян (Вірменія), В. Є. Бербюк (Швеція), Ц.-Ф. Гао (Китай), Ч. З. Жанґ (Німеччина), Я. Кубік (Польща), О. В. Лопушанський (Польща), Ц. Ц. Ма (Тайвань), С. Матисяк (Польща), В. Наґурко (Польща), Д. Натрошвілі (Грузія), М. Остоя-Старжевскі (США), В. Я. Підстригач (Німеччина), Ю. З. Повстенко (Польща), А. К. Чате (Латвія)

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" включено в перелік фахових видань України (категорія "А") у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №1838.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik.

Видання публікується у видавництві Springer в перекладі англійською мовою як складова частина Journal of Mathematical Sciences.

Журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" виходить щоквартально.

ISSN 0130-9420 (Print)

 


обкладинка


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.