Математичні методи та фізико-механічні поля

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" публікує оригінальні, не публіковані раніше наукові статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь із частинними похідними та динамічних систем, операторних методів функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" включено в перелік фахових видань України (категорія "А") у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №1838.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik.

Видання публікується у видавництві Springer в перекладі англійською мовою як складова частина Journal of Mathematical Sciences.

Журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" виходить щоквартально.

ISSN 0130-9420 (Print)

 


обкладинка


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.