Том 20 (2022)

DOI: 10.15407/apmm2022.20

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-4
Універсально $M$-еквівалентні відображення PDF
N. M. Pyrch 5-14
On properties of posets of MM-type (1, 3, 4) PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 15-18
Обчислення $\Sigma$-функції для комутативної нециклічної напівгрупи третього порядку без одиничного і нульового елементів PDF
O. V. Zubaruk 19-24
Структура форми Сміта найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного матриць третього порядку над областями Безу стабільного рангу 1.5 PDF
A. M. Romaniv, N. S. Dzhaliuk 25-30
Метричні оцінки характеристичного визначника задачі Ніколетті для рівняння типу Ейлера PDF
V. S. Il'kiv, M. M. Symotiuk, Ya. O. Sloniovskyi 31-38
Двоточкова задача для узагальненого рівняння внутрішніх гравітаційних хвиль PDF
L. I. Komarnytska, Y. P. Maturin 39-45
Визначення нестаціонарних температурних полів у термочутливому півпросторі PDF
B. V. Protsiuk 46-52
Розрахунок температурних напружень у тришаровій ізотропній циліндричній оболонці PDF
U. V. Zhydyk 53-60
Тестування схем методу скінченних елементів з використанням B-сплайнів для пластини-смуги в межах гіпотез Кірхгофа–Лява та Тимошенка PDF
M. M. Khomyak 61-76
Вплив асиметрії шарнірного закріплення видовжених ребер податливої до трансверсальних деформацій зсуву та стиснення пластини-смуги на її деформативність PDF
M. V. Marchuk, V. S. Pakosh, V. M. Kharchenko, O. F. Lesyk 77-81
Аналіз деформування нескінченного в’язкопружного шару на жорсткій основі за рівномірно розподіленого циклічного навантаження PDF
I. S. Skorodyns'kyi 82-87
On time irreversibility of generalized Hassani kinematics PDF (English)
Ya. I. Grushka 88-108


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.