Том 17 (2019)

Зміст

Титульна сторінка
Editorial Board
Зміст
Editorial Board 1-6
On properties of posets of MM-type (1, 2, 7)
V. M. Bondarenko, V. V. Styopochkina 7-10
Неособливі розв’язки одного класу матричних рівнянь над кільцем поліномів
B. Z. Shavarovskii 16-24
Про еквівалентність та факторизацію кронекерівського добутку матриць
V. R. Zelisko, H. V. Zelisko 31-36
Суми та добутки оборотних елементів та ідемпотентів у дуо-кільцях
A. I. Gatalevych, M. I. Kuchma 40-43
Адекватні властивості елементів у абелевих і дуо-кільцях
A. A. Dmytruk 44-47
Безпосереднє інтегрування ключових рівнянь тривимірної задачі теорії пружності для трансверсально-ізотропного півпростору
Yu. V. Tokovyy, D. S. Boiko 48-55
Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною вздовж гвинтової лінії
L. M. Senkiv, V. V. Dyakiv 56-63
Алгоритми декомпозиції області для осесиметричної задачі про контакт пружних тіл
I. I. Prokopyshyn, I. I. Dyyak, I. A. Prokopyshyn 64-76
Формули для дійсних і уявних частин залишків наближень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
T. M. Antonova, S. M. Vozna 77-86
Системи біортогональних нелінійних комбінацій експоненціальних функцій
I. V. Andrusyak, O. Ya. Brodyak 87-91
Шарувата поперечно армована циліндрична оболонка за нестаціонарного нагрівання
U. V. Zhydyk 106-113
Нестаціонарні задачі теплопровідності для термочутливих плит
B. V. Protsyuk 114-126
Математичне моделювання та відновлення ходи людини з електромеханічним екзоскелетом
M. V. Demydyuk, B. A. Lytvyn 140-151