Прикладні проблеми механіки і математики

Науковий збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" є фаховим науковим виданням в галузі математики, механіки та інформатики. У журналі друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені методам дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторним методам функціонального аналізу і лінійної алгебри та їхнім застосуванням, постановці та розв'язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформовності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Редакційний штат:

Головний редактор: Р. М. Кушнір

Заступники головного редактора: О. Р. Гачкевич, В. О. Пелих

Відповідальний секретар: Б. З. Шаваровський

Редактори: М. І. Андрійчук, В. В. Гафійчук, І. М. Дмитрах, А. В. Загороднюк, М. М. Зарічний, В. С. Ільків, Я. І. Кунець, О. В. Лопушанський, П. С. Малачівський, Р. М. Мартиняк, М. В. Марчук, І. В. Микитюк, В. В. Михаськів, В. О. Міщенко, В. М. Петричкович, Л. І. Постолакі, Я. Д. П’янило, П. О. Савенко, М. М. Симотюк, В. Р. Скальський, Г. Т. Сулим, Ю. В. Токовий, М. М. Шеремета

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" виходить раз на рік.

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" включено в перелік фахових видань України у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, індексується системою Google Scholar.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №6946.

ISSN 1810-3022 (Print)


обкладинка


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.