Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 11 (2013) 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп Анотація   PDF
О. М. Тертична
 
Том 15 (2017) 2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу Анотація   PDF
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич
 
Том 18 (2020) About ternary quasigroup quadratic identities of the small length Анотація   PDF (English)
F. M. Sokhatsky, A. V. Tarasevych
 
Том 16 (2018) Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain Анотація   PDF (English)
A. M. Romaniv, B. V. Zabavsky, S. I. Bilavska
 
Том 18 (2020) Classification of group isotopes according to their inverse properties Анотація   PDF (English)
A. V. Lutsenko
 
Том 19 (2021) Conditions for constructing a square matrix that contains a square submatrix with given invariant factors Анотація   PDF (English)
A. M. Romaniv
 
Том 8 (2010) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 9 (2011) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 10 (2012) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 11 (2013) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 12 (2014) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 13 (2015) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 14 (2016) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 15 (2017) Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains Анотація   PDF (English)
A. P. Petravchuk, O. M. Shevchyk, K. Ya. Sysak
 
Том 16 (2018) On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 3, 5) Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, Yu. M. Orlovskaja, M. V. Styopochkina
 
Том 19 (2021) On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1,2,7) Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina
 
Том 17 (2019) On properties of posets of MM-type (1, 2, 7) Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina
 
Том 20 (2022) On properties of posets of MM-type (1, 3, 4) Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina
 
Том 18 (2020) On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields Анотація   PDF (English)
T. L. Koval'
 
Том 20 (2022) On time irreversibility of generalized Hassani kinematics Анотація   PDF (English)
Ya. I. Grushka
 
Том 16 (2018) Solvable Lie algebras of derivations of polynomial rings in three variables Анотація   PDF (English)
Ie. Yu. Chapovskyi, D. I. Efimov, A. P. Petravchuk
 
Том 17 (2019) Some relationships between the invariant factors of matrix and its submatrix over elementary divisor domains Анотація   PDF (English)
A. M. Romaniv, N. S. Dzhaliuk
 
Том 18 (2020) The coefficients of transitiveness of the posets of MM-type being the smallest supercritical poset of width 3 Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Stepochkina, M. V. Stoika
 
Том 18 (2020) Інтегральні рівняння тривимірної задачі теорії пружності для однорідного трансверсально ізотропного півпростору Анотація   PDF
Yu. V. Tokovyy, D. S. Boiko
 
Том 12 (2014) Інтерполяційні шкали апроксимаційних просторів, асоційованих з позитивними операторами Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 19 (2021) Існування розв’язку матричного рівняння типу Сильвестра у кільці блочно-трикутних матриць Анотація   PDF
N. S. Dzhaliuk
 
Том 13 (2015) Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром Анотація   PDF
О. З. Кравчишин
 
Том 11 (2013) Абсолютна розкладність на множники у кільцях клітково-трикутних матриць Анотація   PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович
 
Том 17 (2019) Адекватні властивості елементів у абелевих і дуо-кільцях Анотація   PDF
A. A. Dmytruk
 
Том 8 (2010) Алгоритм дослідження граничної рівноваги замкнутої конічної оболонки з поздовжньою тріщиною Анотація   PDF
С. В. Зарицький
 
Том 17 (2019) Алгоритми декомпозиції області для осесиметричної задачі про контакт пружних тіл Анотація   PDF
I. I. Prokopyshyn, I. I. Dyyak, I. A. Prokopyshyn
 
Том 20 (2022) Аналіз деформування нескінченного в’язкопружного шару на жорсткій основі за рівномірно розподіленого циклічного навантаження Анотація   PDF
I. S. Skorodyns'kyi
 
Том 14 (2016) Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії Анотація   PDF
І. М. Махоркін, М. І. Махоркін, Л. В. Мастикаш
 
Том 14 (2016) Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра Анотація   PDF
А. І. Чиж, Ю. В. Токовий
 
Том 18 (2020) Аналог інтегральної задачі для рівнянь зі частинними похідними над полем p-адичних чисел Анотація   PDF
A. M. Kuz'
 
Том 11 (2013) Апріорна оцінка розв’язку крайової задачі для виродженої напівлінійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку в секторі Анотація   PDF
О. В. Флюд
 
Том 8 (2010) Апроксимації векторами експоненціального типу регулярних еліптичних операторів Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 10 (2012) Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем Анотація   PDF
О. О. Власій, Р. М. Тацій
 
Том 9 (2011) Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів Анотація   PDF
Н. С. Джалюк
 
Том 17 (2019) Безпосереднє інтегрування ключових рівнянь тривимірної задачі теорії пружності для трансверсально-ізотропного півпростору Анотація   PDF
Yu. V. Tokovyy, D. S. Boiko
 
Том 15 (2017) Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей Анотація   PDF
Т. В. Горячко, О. Ф. Лесик, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
Том 8 (2010) Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складниками Анотація   PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик
 
Том 12 (2014) Вільні коливання шаруватих циліндричних панелей за динамічного нелінійного деформування Анотація   PDF
Т. В. Горячко, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
Том 14 (2016) Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин Анотація   PDF
В. М. Харченко, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
Том 15 (2017) Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі Анотація   PDF
Ю. І. Максимів, Р. В. Рабош, Я. І. Кунець, В. В. Пороховський
 
Том 12 (2014) Взаємодія гармонічної пружної sh-хвилі нормального падіння із неоднорідно деформованим плоским шаром Анотація   PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін
 
Том 10 (2012) Взаємодія поперечної і поздовжньої механоелектромагнетних хвиль у пористому середовищі у зовнішньому електричному полі Анотація   PDF
С. Р. Твардовська
 
Том 11 (2013) Визначення впливу залишкових напружень на міцність зварних оболонкових машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами у зоні зварного шва Анотація   PDF
Ю. В. Пороховський
 
Том 11 (2013) Визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею Анотація   PDF
Г. А. Снітко
 
Том 10 (2012) Визначення залишкових напружень в циліндрі з тонким багатошаровим покривом Анотація   PDF
В. А. Шевчук
 
1 - 50 з 349 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>