Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 11 (2013) 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп Анотація   PDF
О. М. Тертична
 
Том 10 (2012) Abstracts Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 8 (2010) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 9 (2011) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 11 (2013) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 12 (2014) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 13 (2015) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 14 (2016) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 12 (2014) Інтерполяційні шкали апроксимаційних просторів, асоційованих з позитивними операторами Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 13 (2015) Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром Анотація   PDF
О. З. Кравчишин
 
Том 11 (2013) Абсолютна розкладність на множники у кільцях клітково-трикутних матриць Анотація   PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович
 
Том 8 (2010) Алгоритм дослідження граничної рівноваги замкнутої конічної оболонки з поздовжньою тріщиною Анотація   PDF
Стефан Зарицький
 
Том 14 (2016) Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії Анотація   PDF
І. М. Махоркін, М. І. Махоркін, Л. В. Мастикаш
 
Том 14 (2016) Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра Анотація   PDF
А. І. Чиж, Ю. В. Токовий
 
Том 11 (2013) Апріорна оцінка розв’язку крайової задачі для виродженої напівлінійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку в секторі Анотація   PDF
О. В. Флюд
 
Том 8 (2010) Апроксимації векторами експоненціального типу регулярних еліптичних операторів Анотація   PDF
Мар'ян Дмитришин
 
Том 10 (2012) Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем Анотація   PDF
О Власій, Р Тацій
 
Том 9 (2011) Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів Анотація   PDF
Н Джалюк
 
Том 8 (2010) Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складниками Анотація   PDF
Михайло Марчук, Віра Пакош, О Лесик
 
Том 12 (2014) Вільні коливання шаруватих циліндричних панелей за динамічного нелінійного деформування Анотація   PDF
Т. В. Горячко, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
Том 14 (2016) Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин Анотація   PDF
В. М. Харченко, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
Том 12 (2014) Взаємодія гармонічної пружної sh-хвилі нормального падіння із неоднорідно деформованим плоским шаром Анотація   PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін
 
Том 10 (2012) Взаємодія поперечної і поздовжньої механоелектромагнетних хвиль у пористому середовищі у зовнішньому електричному полі Анотація   PDF
С Твардовська
 
Том 11 (2013) Визначення впливу залишкових напружень на міцність зварних оболонкових машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами у зоні зварного шва Анотація   PDF
Ю. В. Пороховський
 
Том 11 (2013) Визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею Анотація   PDF
Г. А. Снітко
 
1 - 25 з 220 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>