Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 11 (2013) 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп Анотація   PDF
О. М. Тертична
 
Том 15 (2017) 2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу Анотація   PDF
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич
 
Том 10 (2012) Abstracts Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 16 (2018) Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain Анотація   PDF (English)
A. M. Romaniv, B. V. Zabavsky, S. I. Bilavska
 
Том 15 (2017) Combinatorial properties of P-posets of width 2 Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina
 
Том 8 (2010) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 9 (2011) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 11 (2013) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 12 (2014) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 13 (2015) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 14 (2016) Contents Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 15 (2017) Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains Анотація   PDF (English)
A. P. Petravchuk, O. M. Shevchyk, K. Ya. Sysak
 
Том 16 (2018) On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 3, 5) Анотація   PDF (English)
V. M. Bondarenko, Yu. M. Orlovskaja, M. V. Styopochkina
 
Том 16 (2018) Solvable Lie algebras of derivations of polynomial rings in three variables Анотація   PDF (English)
Ie. Yu. Chapovskyi, D. I. Efimov, A. P. Petravchuk
 
Том 12 (2014) Інтерполяційні шкали апроксимаційних просторів, асоційованих з позитивними операторами Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 13 (2015) Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром Анотація   PDF
О. З. Кравчишин
 
Том 11 (2013) Абсолютна розкладність на множники у кільцях клітково-трикутних матриць Анотація   PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович
 
Том 8 (2010) Алгоритм дослідження граничної рівноваги замкнутої конічної оболонки з поздовжньою тріщиною Анотація   PDF
С. В. Зарицький
 
Том 14 (2016) Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії Анотація   PDF
І. М. Махоркін, М. І. Махоркін, Л. В. Мастикаш
 
Том 14 (2016) Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра Анотація   PDF
А. І. Чиж, Ю. В. Токовий
 
Том 11 (2013) Апріорна оцінка розв’язку крайової задачі для виродженої напівлінійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку в секторі Анотація   PDF
О. В. Флюд
 
Том 8 (2010) Апроксимації векторами експоненціального типу регулярних еліптичних операторів Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 10 (2012) Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем Анотація   PDF
О. О. Власій, Р. М. Тацій
 
Том 9 (2011) Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів Анотація   PDF
Н. С. Джалюк
 
Том 15 (2017) Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей Анотація   PDF
Т. В. Горячко, О. Ф. Лесик, М. В. Марчук, В. С. Пакош
 
1 - 25 з 273 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>