Том 8 (2010)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Паралельні факторизації матриць над кільцями та їх зв’язки PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович 7-17
Матриці та матричні рівняння над кільцем многочленів з інволюцією PDF
В. Р. Зеліско 18-22
Теорема Де-Марко і Орсатті для спектра Ціглера мультиплікаційного модуля PDF
М. Я. Комарницький, М. О. Малоїд 23-27
Зв’язок адекватних кілець з чистими кільцями PDF
C. І. Білявська, Б. В. Забавський 28-32
Область Безу з єдиним максимально неголовним правим ідеалом, де виконується умова Дубровіна і довільний атом – дуо-елемент, є областю елементарних дільників PDF
І. С. Васюник 33-36
Про невиродженість добутку Тейта для еліптичних кривих з невиродженою редукцією над псевдолокальним полем PDF
В. І. Нестерук 37-40
Задача з інтегральними умовами для рівняння Клейна–Гордона у класі функцій, майже періодичних за просторовими змінними PDF
А. М. Кузь, Б. Й. Пташник 41-53
Метрична оцінка дискримінанта многочлена на лінійному многовиді PDF
В. С. Ільків, І. Я. Савка 54-59
Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з оператором пам’ятi в нециліндричній області PDF
Н. П. Процах 60-70
Апроксимації векторами експоненціального типу регулярних еліптичних операторів PDF
М. І. Дмитришин 71-77
Узагальнення продовження Аренса на спектр аналітичних функцій на банаховій алгебрі PDF
О. Г. Тарас 78-83
Деякі геометричні властивості нормальних функторів скінченного степеня в асимптотичній категорії PDF
О. Б. Шукель 84-91
О свободных осесимметричных колебаниях цилиндров конечной длины из полимерных функционально градиентных материалов PDF
А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, А. А. Бровко, Л. И. Горбач 92-99
Напружено-деформований стан безмежного циліндра за осесиметричного закруту розподіленим по бічній поверхні навантаженням PDF
О. В. Галазюк 100-106
Термопружний стан локально нагрітої шаруватої анізотропної пологої оболонки двоякої кривини PDF
У. В. Жидик, М. М. Николишин, В. М. Флячок 107-112
Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складниками PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик 113-118
Згин пологої сферичної оболонки на пружній основі з урахуванням закриття колінеарних тріщин PDF
М. В. Маковійчук 119-124
Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння PDF
Д. М. Неспляк, І. С. Муха 125-132
Підхід до чисельного розв’язування стаціонарних задач теплопровідності для шаруватих тіл з порожнинами паралелепіпедіальної форми PDF
Б. В. Процюк, О. Б. Процюк 133-143
Осесиметричні напруження в скінченному пружному циліндрі під дією нормального тиску, рівномірно розподіленого по частині бічної поверхні PDF
Ю. В. Токовий 144-151
Метод лінеаризувальних параметрів у задачах термопружності термочутливих тонкостінних елементів конструкцій PDF
В. С. Попович, В. В. Янішевський 152-161
Алгоритм дослідження граничної рівноваги замкнутої конічної оболонки з поздовжньою тріщиною PDF
С. В. Зарицький 162-166
Поширення акустичних хвиль у рідині з кавітацією PDF
Ю. М. Дудзінський, О. М. Петрищев 167-172
Міжфазні кругові включення в кусково-однорідному трансверсально-ізотропному просторі PDF
О. Ф. Кривий 173-183
Рух рідини навколо скінченного вихрового ланцюжка PDF
К. К. Косткін 184-187
О неосесимметричных волнах в слоистых полых волноводах, содержащих пьезокерамические слои, поляризованые в окружном направлении PDF
И. А. Лоза 188-196
Плоскі контактні задачі теорії пружності для тіл складної форми за незаданих ділянок їхньої взаємодії PDF
А. Ю. Коцюба 197-203

Хроніка та інформація

Пам'яті Петра Степановича Казімірського PDF
  204-205
Конференція молодих учених "Підстригачівські читання-2010" PDF
  206-206


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.