Підхід до чисельного розв’язування стаціонарних задач теплопровідності для шаруватих тіл з порожнинами паралелепіпедіальної форми

Б. В. Процюк, О. Б. Процюк

Анотація


Проілюстровано підхід до розв’язування тривимірних стаціонарних задач тепло­про­в­­і­д­но­­сті для шаруватих тіл з порожнинами паралелепіпедіальної форми, який ґрунту­ється на ви­­кори­с­­тан­ні узагальнених функцій і функцій Гріна відповідних задач для суцільних шаруватих тіл. Наведе­но числові ре­зуль­тати для двоскладового півпростору з порожниною, що має фор­му куба, за на­грі­вання концентрованим потоком тепла.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.