Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науковий збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" є фаховим науковим виданням в галузі математики, механіки та інформатики. У журналі друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені методам дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторним методам функціонального аналізу і лінійної алгебри та їхнім застосуванням, постановці та розв'язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформовності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Хроніка та інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту, надаючи дослідження у вільний доступ для громадськості, чим підтримує глобальний обмін знаннями.

 

Положення про авторські права

Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації.