Термопружний стан локально нагрітої шаруватої анізотропної пологої оболонки двоякої кривини

У. В. Жидик, М. М. Николишин, В. М. Флячок

Анотація


Для неоднорідних анізотропних пологих оболонок двоякої кривини записано нестаціонарні рівняння теплопровідності й термопружності  з відповідними крайовими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур’є і Лапласа знайдено розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності та динамічної задачі термопружності для скінченної шарнірно опертої  ортогонально армованої циліндричної оболонки  за локального нагріву. Числові результати наведено для графітоепоксидного композита.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.