Осесиметричні напруження в скінченному пружному циліндрі під дією нормального тиску, рівномірно розподіленого по частині бічної поверхні

Ю. В. Токовий

Анотація


З використанням методу суперпозиції побудовано розв’язок осесиметричної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра, який стиска­єть­ся радіальними зусиллями, рівномірно розподіленими по смузі, що охоп­лює бічну поверхню. Для визначення коефіцієнтів розвинень компонентів тензора на­пру­жень у ряди Фур’є та Бесселя–Діні встановлено регулярну не­скін­ченну систему лінійних алгебричних рівнянь, яку розв’язано методом удоско­наленої редукції. Розглянуто приклади розрахунку напруженого стану циліндра за вказаних умов, а також порівняно результати з відомими, зо­крема, для нескінченно довгого циліндра.

 


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.