Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння

Д. М. Неспляк, І. С. Муха

Анотація


Досліджено наближене розв’язування нестаціонарних нелінійних задач тепло­провідності і термопластичності для суцільного ротора парової турбіни. Для лінеари­зації цих задач застосовано метод Ньютона–Рафсона. Пластичні деформації обчис­лено за теорією пластичного течіння. На основі методу проміжної точки побудо­вано безумовно стійку числову схему дискретизації задачі термопластичності. Порівня­но числові результати розв’язування задачі із результатами, наведеними у працях [1, 8] за теорією малих пружно-пластичних деформацій.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.