Том 16 (2018)

DOI: 10.15407/apmm2018.16

Зміст

Титульна сторінка PDF
Editorial Board
Зміст PDF
Editorial Board 1-6
Solvable Lie algebras of derivations of polynomial rings in three variables PDF (English)
Ie. Yu. Chapovskyi, D. I. Efimov, A. P. Petravchuk 7-13
Про деякі інваріанти поліноміальних матриць щодо напівскалярної еквівалентності PDF
B. Z. Shavarovskii 14-18
Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної $p$-групи над скінченним локальним кільцем PDF
O. A. Tylyshchak 19-29
On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 3, 5) PDF (English)
V. M. Bondarenko, Yu. M. Orlovskaja, M. V. Styopochkina 30-32
Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain PDF (English)
A. M. Romaniv, B. V. Zabavsky, S. I. Bilavska 33-35
Коли R(X) і R⟨X⟩ є ω-евклідовими областями PDF
A. V. Sagan 36-38
Локально адекватні дуо-кільця як узагальнення адекватних справа кілець PDF
A. A. Dmytruk 39-42
Про коректне формулювання варіаційних задач з вільною фазою PDF
Yu. P. Topolyuk 43-49
Застосування універсальних багатоточкових інваріантів у евклідовому та псевдоевклідовому просторах PDF
D. O. Dziakovych 50-57
Дослідження інформативних параметрів для визначення поверхневих радіаційних властивостей теплоізоляційних шарів PDF
V. F. Chekurin, Yu. V. Boichuk 58-63
Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару PDF
M. V. Marchuk, V. M. Kharchenko, M. M. Khomyak 64-73
Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями PDF
V. I. Astashkin, S. F. Budz, B. D. Drobenko 74-81
Упругопластическая неустойчивость одного автоскрепленного вращающегося кольцевого диска PDF
D. M. Lila 82-90
Дослідження нестаціонарного температурного поля двошарового циліндра за різних кутових швидкостей руху нормально розподіленого потоку тепла PDF
B. V. Protsiuk, V. M. Syniuta 91-97
Скінченно-елементне розв’язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення PDF
I. Ye. Bernakevych, P. P. Vahin, I. Ya. Koziy 98-106
Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п’єзоелектричними включеннями PDF
R. V. Rabosh, Yu. I. Maksymiv, V. V. Porokhovs'kyi, V. O. Mishchenko, Ya. I. Kunets 107-111
Вплив клиновидної вставки з функціонально-градієнтного матеріалу на особливість напружень у складеній клиноподібній структурі за антиплоскої деформації PDF
M. I. Makhorkin 112-118
Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки PDF
U. V. Zhydyk 119-125
Вплив лінійного пружного середовища на граничну рівновагу пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною PDF
T. M. Nykolyshyn 126-131
Температурні напруження в осесиметричній зрізаній конічній оболонці з кусково-сталими коефіцієнтами тепловіддачі PDF
A. I. Chyzh 132-140
Визначення теплового стану п’ятишарової порожнистої кулі за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям PDF
V. O. Horoshko 141-146
Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами PDF
S. M. Repetylo, M. M. Symotiuk 147-153
Збіжність скінченно-елементного алгоритму визначення мінімальної власної частоти пластини-смуги за використання деяких моделей деформування PDF
T. V. Goriachko, V. S. Pakosh, O. F. Lesyk 154-157


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.