Том 9 (2011)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Крайова задача зі змішаними умовами для рівнянь із псевдодиференціальними операторами з аналітичними символами PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило 7-14
Задача для сингулярної гіперболічної системи в кутовій області PDF
Р. В. Андрусяк, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич 15-22
Про регуляризатори для одновимірних гіперболічних систем першого порядку PDF
І. Я. Кміть 23-38
Періодична задача для сингулярно збурених параболічних рівнянь другого порядку PDF
М. Г. Хмельовський, В. М. Цимбал 39-46
Спектр алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій PDF
А. В. Загороднюк, В. В. Кравців 47-54
Операторне перетворення Фур’є–Лапласа згорткової алгебри ультрарозподілів Рум’є PDF
А. В. Соломко, С. В. Шарин 55-62
Нелінійні операторні рівняння в комплексних інтерполяційних шкалах PDF
А. О. Лопушанський 63-68
Стабільний ранг адекватного дуо-кільця Безу та його узагальнення PDF
І. С. Васюник, Б. В. Забавський 69-73
Про подібність матричних многочленів простої структури PDF
Б. З. Шаваровський 74-81
Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів PDF
Н. С. Джалюк 82-86
Про теоретико-скрутовий спектр інваріантного зліва кільця та слабко-мультиплікаційні і чисто-мультиплікаційні модулі PDF
М. О. Малоїд-Глєбова 87-94
Комутативні в нулі чисті кільця PDF
А. І. Гаталевич 95-97
Просте комутативне в нулі кільце елементарних дільників є 2-простим PDF
Г. В. Зеліско, Т. М. Кисіль 98-100
Про диференціально-мультиплікаційні модулі PDF
І. О. Мельник 101-106
Принцип Гассе для многовидів Севері–Брауера над псевдоглобальними полями PDF
Л. М. Здомська 107-110
Вплив джерела тепла на напружений стан тіла з теплоізольованою круговою тріщиною PDF
Г. С. Кіт, О. П. Сушко 111-121
Застосування методу W.K.B. до розрахунку діелектричних втрат у пористому зволоженому середовищі за мікрохвильового опромінення PDF
Т. В. Голубець, Р. Ф. Терлецький 122-129
Розсіяння згинних хвиль наскрізним жорстким включенням у півобмежній тонкій пластині PDF
В. В. Матус, Я. І. Кунець 130-134
Вплив інерції нормального елемента на основну власну частоту податливої до трансверсального зсуву квадратної пластини PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик 135-140
Моделювання тріщини нормального відриву з наповнювачем на межі багатошарового пакета та півплощини PDF
Н. М. Антоненко, І. Г. Величко 141-149
Термонапружений стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умови конвективного теплообміну з середовищем змінної в часі температури PDF
Г. Ю. Гарматій 150-157
Співвідношення між переміщеннями та зусиллями на поздовжніх сторонах пружної смуги PDF
Ю. Я. Лозинський, Ю. В. Токовий 158-163
Термопружний стан пластини з теплоізольованими дуговими тріщинами уздовж кола з урахуванням повного гладкого контакту їх берегів PDF
В. К. Опанасович, Н. М. Басса 164-174
Нелінійна модель розподілу потенціалу в наногетеросистемі з квантовою точкою для рівняння Пуассона–Фермі–Дірака PDF
Р. М. Пелещак, І. Я. Бачинський, М. В. Дорошенко, Ю. М. Галь 175-180
Моделювання процесу заміщення газів у пористих середовищах PDF
Я. Д. П’янило 181-189
Трансверсально-ізотропна циліндрична оболонка зі системою поверхневих тріщин у пружному середовищі PDF
Т. М. Николишин 190-194

Хроніка та інформація

Конференції молодих учених в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України: історія, проблематика, перспективи PDF
  195-198


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.