Том 12 (2014)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія
Зміст PDF
Рекційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Інтерполяційні шкали апроксимаційних просторів, асоційованих з позитивними операторами PDF
М. І. Дмитришин 7-15
Деякі достатні умови збіжності та абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами PDF
Т. М. Антонова, Володимир Романович Гладун 16-24
Про частково впорядковані множини з максимальними 1-стабільними підмножинами PDF
Ю. М. Перегуда 25-29
Найбільші спільні дільники та найменші спільні кратні матриць над комутативними областями Безу PDF
В. П. Щедрик 30-36
Скінченні поля за збігу характеристики основного поля та степеня розширення PDF
Р. Б. Попович 37-45
Кільця Безу з дільниками нуля в радикалі Джекобсона PDF
А. І. Гаталевич 46-48
Кільця роздільного рангу 1 PDF
Б. М. Кузніцька, О. В. Домша 49-51
Напівспадкові квазі-евклідові кільця PDF
А. В. Саган 52-55
Комутативні кільця Безу, в яких нуль є адекватним елементом, напіврегулярні PDF
О. В. Пігура 56-58
Наближення періодів та значень двох елiптичних функцiй Якобi PDF
Г. М. Барабаш, Я. М. Холявка 59-63
Числовий метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно опуклих функцій двох дійсних змінних PDF
Роман Романович Бігун, Григорій Григорович Цегелик 64-68
Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за складного нагрівання PDF
І. І. Ракоча, В. С. Попович 69-77
Визначення термопружного стану кусково-неоднорідної термочутливої кулі PDF
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 78-84
Оптимізація звукопоглинальних властивостей шаруватих пластин з додатковими масами PDF
М. М. Николишин, Б. В. Дівеєв, А. Г. Смольський 85-88
Оптимізація нестаціонарних температурних напружень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації PDF
А. В. Ясінський, О. В. Єрохова 89-96
Взаємодія гармонічної пружної sh-хвилі нормального падіння із неоднорідно деформованим плоским шаром PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін 97-103
Визначення температурного поля, що забезпечує нульові радіальні напруження у неоднорідній порожнистій кулі PDF
В. Ю. Артемюк, Б. М. Калиняк 104-111
Визначення стаціонарного теплового стану багатоклинової системи PDF
М. І. Махоркін 112-119
Математичне моделювання ходи людини з екзоскелетоном PDF
М. В. Демидюк, Б. А. Литвин 120-129
Розв’язання тривимірної крайової задачі теорії пружності для тіла обертання PDF
В. П. Ревенко 130-136
Математична модель невзаємодійних потоків для опису процесів масопереносу двома шляхами за каскадного розпаду частинок PDF
Ю. І. Білущак, В. Є. Гончарук, О. Ю. Чернуха 137-145
Моделювання і дослідження парного взаємовпливу шаруватих включень на потік маси у випадково неоднорідній смузі за бета-розподілу фаз PDF
А. Є. Давидок 146-153
Стаціонарні стохастичні поля на площині та алгоритми їх генерації PDF
В. М. Колодяжний, О. С. Мазманішвілі 154-164
Применение R-функций в моделировании строительных конструкций PDF
Ю. С. Литвинова, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко 165-173
Вільні коливання шаруватих циліндричних панелей за динамічного нелінійного деформування PDF
Т. В. Горячко, М. В. Марчук, В. С. Пакош 174-179
Температурні напруження в рівномірно нагрітій композитній пластині-смузі з урахуванням податливості до трансверсального стиснення PDF
О. Ф. Лесик 180-183
Вплив тертя на гістерезис за циклічного навантаження поздовжнім зсувом масиву з міжфазною тріщиною PDF
Л. Г. Піскозуб, Г. Т. Сулим, Я. М. Пастернак 184-191


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.