Том 18 (2020)

DOI: 10.15407/apmm2020.18

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-4
Стандартна форма матриць над кільцем цілих гаусових чисел відносно (z,k)-еквівалентності PDF
V. M. Petrychkovych, H. V. Zelisko, N. B. Ladzoryshyn 5-10
The coefficients of transitiveness of the posets of MM-type being the smallest supercritical poset of width 3 PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Stepochkina, M. V. Stoika 11-13
Задача Коші в просторі поліноміальних ω-ультрарозподілів PDF
V. Ya. Lozynska, S. V. Sharyn 14-24
Про збіжність одного класу двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів PDF
T. M. Antonova, S. M. Vozna 25-33
Транспортний оператор у просторі вектор-функцій PDF
H. V. Ivasyk, E. V. Cheremnykh 34-42
Про алгебру Ауслендера однієї комутативної напівгрупи скінченного зображувального типу PDF
O. V. Zubaruk 43-47
Classification of group isotopes according to their inverse properties PDF (English)
A. V. Lutsenko 48-61
On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields PDF (English)
T. L. Koval' 62-66
Числовий аналіз вільних коливань оболонок, податливих до трансверсальних зсуву та стиснення PDF ()
B. A. Zubal', I. Ya. Kozii, O. V. Kostelna, H. A. Shynkarenko 67-73
Вплив об’ємності напруженого стану на граничну рівновагу пружно-пластичної пластини з регулярною системою внутрішніх тріщин PDF
M. M. Nykolyshyn, T. M. Nykolyshyn 74-82
Інтегральні рівняння тривимірної задачі теорії пружності для однорідного трансверсально ізотропного півпростору PDF
Yu. V. Tokovyy, D. S. Boiko 83-92
Спосіб розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності для півпростору PDF
B. V. Protsiuk 93-101
Про звідність функційних рівнянь функційної довжини 6 PDF
H. V. Krainichuk 102-110
Задача типу Діріхле–Неймана для лінійної системи гіперболічних рівнянь, однорідних за порядком диференціювання PDF
S. M. Repetylo, M. M. Symotiuk 111-120
Аналог інтегральної задачі для рівнянь зі частинними похідними над полем p-адичних чисел PDF
A. M. Kuz' 121-132
Методологія визначення руйнівних навантажень на великогабаритні тонкостінні конструкції з урахуванням результатів неруйнівних випробувань PDF
M. V. Marchuk, V. M. Sirenko, B. D. Drobenko 133-138
Вплив податливості до трансверсального стиснення на деформативність шарнірно закріпленої пластини-смуги PDF
V. S. Pakosh, V. M. Kharchenko, M. M. Khomyak, O. F. Lesyk 139-143
Поширення згинних хвиль у тонкій пластині із ансамблем випадково розташованих отворів неканонічної форми PDF
Ya. I. Kunets', V. V. Matus, V. O. Mishchenko, V. V. Porokhovs'kyi 144-149
About ternary quasigroup quadratic identities of the small length PDF (English)
F. M. Sokhatsky, A. V. Tarasevych 150-161
Врахування часткового відшарування пружного міжфазного тонкого включення в умовах поздовжнього зсуву біматеріалу PDF
Yo. Z. Piskozub 162-167


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.