Спосіб розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності для півпростору

B. V. Protsiuk

Анотація


Запропоновано методику визначення температурних полів у півпросторі з урахуванням теплового випромінювання, температурної залежності тепло­фізичних характеристик, густин поверхневих та об’ємних джерел тепла за нерівномірного розподілу початкової температури. Задачі теплопровідності з використанням перетворення Кірхгофа, функції Ґріна, узагальнених функ­цій і лінійних сплайнів зведено до розв’язання рекурентного нелінійного алге­бричного рівняння відносно значень у вузлах сплайна змінної Кірхгофа на об­межувальній поверхні. Наведено результати числових досліджень.

 

Зразок для цитування: Б. В. Процюк, “Спосіб розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності для півпростору,” Прикл. проблеми механіки і математики, Вип. 18, 93–101 (2020), https://doi.org/10.15407/apmm2020.18.93-101

Ключові слова


термочутливий півпростір, теплове випромінювання, нестаціо­нарне температурне поле, перетворення Кірхгофа, функція Ґріна, лінійні сплайни

Посилання


V. D. Belik, B. A. Uryukov, G. A. Frolov, G. V. Tkachenko, “Numerical-analytical method of solution of a nonlinear unsteady heat-conduction equation,” Inzh.-Fiz. Zh., 81, No. 6, 1058–1062 (2008) (in Russian); English translation: J. Eng. Phys. Thermophys., 81, No. 6, 1099–1103 (2008), https://doi.org/10.1007/s10891-009-0150-8

B. V. Protsiuk, “Nonstationary nonlinear heat conduction problems for a half-space,” Mat. Met. Fiz.-Mekh. Polya, 61, No. 4, 156–167 (2018) (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.