Том 17 (2019)

DOI: 10.15407/apmm2019.17

Зміст

Титульна сторінка PDF
Editorial Board
Зміст PDF
Editorial Board 1-6
On properties of posets of MM-type (1, 2, 7) PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 7-10
Про еквівалентність та факторизацію кронекерівського добутку матриць PDF
V. R. Zelisko, H. V. Zelisko 11-16
Неособливі розв’язки одного класу матричних рівнянь над кільцем поліномів PDF
B. Z. Shavarovskii 17-26
Про ізоморфну класифікацію вільних топологічних груп нетихоновських просторів PDF
N. M. Pyrch 27-37
Some relationships between the invariant factors of matrix and its submatrix over elementary divisor domains PDF (English)
A. M. Romaniv, N. S. Dzhaliuk 38-41
Суми та добутки оборотних елементів та ідемпотентів у дуо-кільцях PDF
A. I. Gatalevych, M. I. Kuchma 42-46
Адекватні властивості елементів у абелевих і дуо-кільцях PDF
A. A. Dmytruk 47-50
Безпосереднє інтегрування ключових рівнянь тривимірної задачі теорії пружності для трансверсально-ізотропного півпростору PDF
Yu. V. Tokovyy, D. S. Boiko 51-59
Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною вздовж гвинтової лінії PDF
L. M. Senkiv, V. V. Diakiv 60-67
Алгоритми декомпозиції області для осесиметричної задачі про контакт пружних тіл PDF
I. I. Prokopyshyn, I. I. Dyyak, I. A. Prokopyshyn 68-81
Формули для дійсних і уявних частин залишків наближень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду PDF
T. M. Antonova, S. M. Vozna 82-92
Системи біортогональних нелінійних комбінацій експоненціальних функцій PDF
I. V. Andrusyak, O. Ya. Brodyak 93-97
Навантаженість стиків ракети з урахуванням особливостей конструкцій суміжних відсіків PDF
V. M. Kharchenko, D. V. Klymenko 98-104
Задача Діріхле–Неймана для системи слабко нелінійних гіперболічних рівнянь високого порядку зі сталими коефіцієнтами PDF
S. M. Repetylo, M. M. Symotiuk 105-112
Шарувата поперечно армована циліндрична оболонка за нестаціонарного нагрівання PDF
U. V. Zhydyk 113-120
Нестаціонарні задачі теплопровідності для термочутливих плит PDF
B. V. Protsyuk 121-133
Динамічна взаємодія тонкого металічного включення з п’єзокерамічною матрицею PDF
Yu. I. Maksymiv, Yu. V. Porokhovsky, R. V. Rabosh, V. O. Mishchenko, Ya. I. Kunets 134-138
Вплив параметрів гофрування на основну власну частоту лінійних коливань видовжених циліндричних панелей PDF
M. V. Marchuk, T. V. Goriachko, V. S. Pakosh, O. F. Lesyk 139-146
Математичне моделювання та відновлення ходи людини з електромеханічним екзоскелетом PDF
M. V. Demydyuk, B. A. Lytvyn 147-159
Дослідження задачі адвекції–дифузії–реакції в неоднорідному середовищі з тонким криволінійним каналом PDF
N. V. Mazuriak 160-170


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.