Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі

Ю. І. Максимів, Р. В. Рабош, Я. І. Кунець, В. В. Пороховський

Анотація


Запропоновано методику дослідження хвилеутворення у пружному півпросторі із тонким прямолінійним п’єзокерамічним включенням змінної товщини. Складові електропружної системи перебувають в ідеальному механічному контакті, а на поверхні включення електрична індукція рівна нулю. Методика базується на теорії сингулярних збурень із поданням розв’язків через відповідні функції Гріна.

 

Максимів Ю. І., Рабош Р. В., Кунець Я. І., Пороховський В. В. Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 97–101.

 


Посилання


Балакирев М. К., Гилинский И. А. Волны в пьезокристаллах. – Новосибирск: Наука, 1982. – 240 с.

Бардзокас Д. И., Фильштинский М. Л. Электроупругость кусочно-однородных тел. – Сумы: Университетская книга, 2000. – 308 с.

Кунець Я. І, Матус В. В., Міщенко В. О., Пороховський В. В. Розсіяння SH-хвиль пружним волокном за наявності тонкого гострокінцевого міжфазного включення малої жорсткості // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2015. – Вип. 13. – С. 82–87.

Кунець Я. І., Рабош Р. В. Поздовжній зсув пружного середовища з тонким прямолінійним гострокінцевим п’єзоелектричним включенням низької жорсткості // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 3. – С. 141–146.

Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. Двовимірні зв’язані електричні, магнітні та механічні поля в діелектриках із тріщинами та тонкими включеннями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 2. – С. 71–85.

Попов В. Г. Гармонічні коливання в умовах антиплоскої деформації півпростору з тонким жорстким смуговим включенням, що перетинає межу // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 2. – С. 124–135.

Рабош Р. В. Динамічна взаємодія пружного середовища з тонкостінним криволінійним п’єзоелектричним включенням при поздовжніх коливаннях композита // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, №1. – C. 101–106.

Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружності рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. – Львів: Дослід.-вид. центр НТШ, 2007. – 716 с.

Сулим Г. Т., Кунець Я. І., Рабош Р. В. Асимптотичний аналіз динамічної взаємодії тонкого прямолінійного п’єзоелектричного включення з пружним середовищем за поздовжнього зсуву // Вісник Донецьк. ун-ту. – 2008. – № 1. – С. 137–141.

Kit H. S., Kunets Ya. I., Yemets V. F. Elastodynamic scattering from a thin–walled inclusion of low rigidity // Int. J. Eng. Sci. – 1999. – 37. – P. 331–345.

Kunets Ya. I., Matus V. V., Mishchenko V. O., Rabosh R. V. SH-wave Scattering by Plane Low Contrast Piezoelectric Inclusion // Proc. XXI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2016). – Tbilisi, 2016. – P. 142–144.

Mykhas’kiv V. V. Numerical Simulation of Wave Propagation in 3D Elastic Composites with Rigid Disk-Shaped Inclusions of Variable Mass, Chapter 2 // Composites and Their Applications (edited by N. Hu). – Rijeka (Croatia): InTech Press, 2012. – P. 17–36.

Pasternak Ia. M., Sulym H. T., Piskozub L. G. Integral equations of plane magnetoelectroelasticity for a cracked bimaterial with thin inclusions // J. Math. Sci. – 2016. – 217, № 3. – P. 239–259.

Zhang B., Bostrom A., Niklasson A. J. Antiplane shear waves from a piezoelectric strip actuator: exact versus effective boundary condition solutions // Smart Mater. Struct. – 2004. – 13. – P. 161–168.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.