Том 19 (2021)

DOI: 10.15407/apmm2021.19

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-4
On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1,2,7) PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 5-7
Про первинні, квазі-первинні та диференціально-первинні ідеали dmsp-напівкілець PDF
I. O. Melnyk 8-11
Оптимальне керування задачею теорії біопопуляцій за однакових стартових умов еволюційного процесу PDF
V. M. Kyrylych, O. O. Kukliuk, O. V. Milchenko 12-18
Власні функції осесиметричних бігармонічних задач для скінченного циліндра PDF
L. I. Postolaki 19-24
Розрахунок вільних поздовжніх коливань стрижня методом сплайн-колокації PDF
I. Yu. Podil'chuk 25-29
Співвідношення для рядів Пуанкаре алгебр інваріантів бінарних форм PDF
N. B. Ilash 30-36
Обчислення Σ-функцій для циклічних напівгруп малого порядку PDF
O. V. Zubaruk 37-43
Математичне моделювання динамічної взаємодії тонкого п’єзокера­міч­ного включення з пружним середовищем за осесиметричного кручення композиту PDF
R. M. Andriichuk, Ya. I. Kunets, V. V. Matus, V. O. Mishchenko, V. V. Porokhovs'kyi 44-49
Універсально М-еквівалентні пари тихоновських просторів PDF
N. M. Pyrch 50-56
Періодична задача для рівняння соболівського типу PDF
L. I. Komarnytska 57-62
Розв’язок плоскої задачі теорії пружності для кільцевого сектора PDF
M. Yo. Yuzvyak, Yu. V. Tokovyy 63-71
Про вторинний спектр модулів PDF
M. O. Maloid-Hliebova 72-78
Існування розв’язку матричного рівняння типу Сильвестра у кільці блочно-трикутних матриць PDF
N. S. Dzhaliuk 79-83
Conditions for constructing a square matrix that contains a square submatrix with given invariant factors PDF (English)
A. M. Romaniv 84-87
Деформативність трансверсально-ортотропної пластини-смуги за шарнірного закріплення нижніх або верхніх пар видовжених ребер PDF
M. V. Marchuk, V. S. Pakosh, O. F. Lesyk, Yu. V. Sachuk 88-93
Формула функції Вейля через резольвенту оператора PDF
H. V. Ivasyk, M. I. Kuchma 94-106


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.