Прикладні проблеми механіки і математики

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" є фаховим науковим виданням в галузі математики, механіки та інформатики. У журналі друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені методам дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторним методам функціонального аналізу і лінійної алгебри та їхнім застосуванням, постановці та розв'язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформовності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" включено в перелік фахових видань України у галузях: фізико-математичні науки, технічні науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №6946.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова".

Збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" виходить раз на рік.

ISSN 1810-3022 (Print)


обкладинка