Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами

О. В. Максимович, С. В. Лавренчук, Т. Я. Соляр

Анотація


Запропоновано підхід до розв’язування контактної задачі для анізотропної півплощини, що взаємодіє з плоским гладким штампом, з урахуванням контакту берегів тріщин. Розрахунок напружень біля тріщин в анізотропній півплощині виконано на основі методу інтегральних рівнянь. Ядра рівнянь побудовано так, щоб умови на прямолінійній межі півплощини, в тому числі під штампом, задовольнялися тотожно. Досліджено вплив анізотропії і контакту берегів тріщин на коефіцієнти інтенсивності напружень.

Максимович О. В., Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 1. – С. 141–148.

Translation: Maksymovych O. V., Lavrenchuk S. V., Solyar T. Ya. Contact problem for an anisotropic half plane with cracks // J. Math. Sci. – 2019. – 240, No. 2. – P. 173–183. – https://doi.org/10.1007/s10958-019-04345-3


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.