Редакційна політика

Галузь та проблематика

У науковому журналі "Математичні методи та фізико-механічні поля" друкуються оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь із частинними похідними та динамічних систем, операторних методів функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимізації і прогнозування деформовності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Хроніка та інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Незабутні наукові постаті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту, а тексти статей надає у вільний доступ для громадськості з відтермінуванням у 1 рік.