Комплексний підхід до моделювання процесів двофазної фільтрації за умов керування

А. Я. Бомба, С. В. Ярощак

Анотація


Розроблено комплексний підхід до математичного моделювання процесів двофазної фільтрації в горизонтальних пластах, обмежених непроникним зовнішнім контуром і контурами почергово розміщених криволінійними рядами нагнітальних та експлуатаційних свердловин без перетоків між рядами, за умов керування. На основі ідей методів квазіконформних відображень і поетапної фіксації характеристик середовища та процесу фільтрації розроблено числовий алгоритм розв’язування відповідних задач про побудову гідродинамічної сітки, відшукання поля насиченості, координат точок «призупинки», фільтраційних витрат, часу повного заводнення тощо для випадків, коли область комплексного квазіпотенціалу є одно- чи багатолистою поверхнею. На конкретному прикладі (коли пластові ряди свердловин є прямолінійними та розміщені симетрично) продемонстровано окремі фрагменти пропонованого підходу.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.