Том 54, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про топологічні напівгрупи Брандта PDF
О. В. Гутік, К. П. Павлик, А. Р. Рейтер 7-16
Про конформні відображення майже ейнштейнових просторів PDF
В. А. Кіосак 17-22
Нелокальна крайова задача з виродженням і задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь PDF
І. Д. Пукальський 23-35
Про оцінки спадання за часом розв’язків одного рівняння магнітного поля в необмеженому середовищі PDF
О. М. Боценюк 36-42
Узагальнення неперервних дробів. ІІ PDF
Д. І. Боднар, Р. А. Заторський 43-50
Комплексний підхід до моделювання процесів двофазної фільтрації за умов керування PDF
А. Я. Бомба, С. В. Ярощак 51-61
Решение задачи о неосесимметричных свободных колебаниях пьезокерамических полых цилиндров с осевой поляризацией PDF
А. Я. Григоренко, И. А. Лоза 62-69
Активне керування деформованим станом асиметричної триморфної балки в нестаціонарних режимах роботи PDF
А. Е. Бабаєв, І. В. Янчевський 70-78
Вплив дисипативних процесів на приповерхневу неоднорідність порожнистого циліндра PDF
Я. Й. Бурак, Т. С. Нагірний, З. В. Бойко 79-88
Міжфазнe кругове включення при змішаних умовах взаємодії з кусково-однорідним трансверсально-ізотропним простором PDF
О. Ф. Кривий 89-102
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко 103-114
Влияние анизотропии материала на предельное состояние ортотропной пластины, ослабленной периодической системой коллинеарных трещин PDF
О. С. Богданова 115-122
Вплив зміцнення матеріалу на напружений стан пружно-пластичної оболонки з внутрішньою тріщиною PDF
К. М. Довбня, І. В. Дмитрієва 123-128
Аналіз рівнянь стану реального газу на основі поняття поділу деформації на вільну та пружну PDF
І. Б. Прокопович 129-138
Математическое и компьютерное моделирование осесимметричных течений вязкой несжимаемой жидкости с использованием метода R-функций PDF
И. Г. Суворова, О. В. Кравченко, И. А. Баранов 139-149
Математическая модель каскада сорбционных аппаратов с диффузией внутри однородно-пористого сорбента PDF
П. Ф. Жук, Л. Н. Бондаренко, Н. А. Куляпина 150-162
Математичне моделювання нелінійної динаміки в бістабільних системах реакції-дифузії з дробовими похідними PDF
Б. Й. Дацко 163-172
Моделювання власних і взаємних провідностей вузьких канавок на поверхні скінченного конуса при осесиметричному електромагнітному збудженні PDF
Д. Б. Куриляк, О. Б. Тріщук 173-178
Нестаціонарна одновимірна задача теплопровідності для циліндра з тонким багатошаровим покриттям PDF
В. А. Шевчук 179-185


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.