Аналіз рівнянь стану реального газу на основі поняття поділу деформації на вільну та пружну

І. Б. Прокопович

Анотація


Встановлено, що в загальному випадку рівняння стану дійсного газу тотожні конститутивним рівнянням об’ємної деформації деформівного матеріалу. На цій підставі застосовано фундаментальне поняття механіки деформування про поділ деформації на вільну та пружну. В результаті рівняння об’ємної деформації зведено до вигляду узагальнення закону ідеального газу. Виявлено особливості газоподібного стану порівняно з твердим і рідким. Зокрема, розкрито континуальний фізичний зміст ідеального газу та універсальної газової сталої. Побудовано двопараметричні вирази для коефіцієнта стисливості за довільного агрегатного стану, які розкривають фізичний зміст відповідних експериментальних даних і узгоджуються з уявленнями молекулярно-кінетичної теорії газів.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.