Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну

Б. В. Процюк, О. П. Горун

Анотація


Запропоновано аналітично-числовий підхід до визначення термопружного стану термочутливого трискладового шару, який взаємодіє з середовищем шляхом конвективно-променевого теплообміну та перебуває під дією джерел тепла. Підхід передбачає використання перетворення Кірхгофа, узагальнених функцій, функції Ґріна лінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для трискладового простору та лінійних сплайнів. Досліджено вплив термочутливості і параметрів теплообміну на розподіли температури та напружень.

 

Процюк Б. В., Горун О. П. Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2. – С. 98–108.

Translation: Protsyuk B. V., Horun O. P. Quasistatic thermoelastic state of a heat-sensitive three-component layer under the conditions of convective-radiative heat exchange // J. Math. Sci. – 2017. – 223, No. 2. – P. 117–131.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.