Том 58, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Problem for nonhomogeneous second order evolution equation with homogeneous integral conditions PDF (English)
P. I. Kalenyuk, Z. M. Nytrebych, I. V. Kohut, G. Kuduk 7-19
Pseudocompactness, products and topological Brandt λ0-extensions of semitopological monoids PDF (English)
O. V. Gutik, O. V. Ravsky 20-37
Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. I PDF
Н. М. Пирч 38-46
Цілочислові розв’язки матричних лінійних односторонніх і різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями PDF
Н. Б. Ладзоришин 47-54
Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженнями PDF
І. Д. Пукальський 55-63
Свободные осесимметричные колебания полого цилиндра конечной длины из функционально-градиентного материала PDF
А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, Ю. А. Коротких 64-75
Динамический расчет композитных стержней при термосиловом воздействии PDF
Ю. В. Немировский, А. В. Мищенко, Р. Ф. Терлецкий 76-88
Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини PDF
В. С. Попович, І. І. Ракоча 89-97
Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну PDF
Б. В. Процюк, О. П. Горун 98-108
Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі PDF
В. Ю. Артемюк, Б. М. Калиняк 109-117
Плоска квазістатична задача термопружності для півпростору з покриттям за змішаних умов нагріву PDF
І. М. Турчин, Ю. О. Колодій 118-128
Напруження в анізотропній півплощині з вирізами PDF
О. В. Максимович, О. В. Іллюшин, Т. Я. Соляр 129-139
Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації PDF
А. В. Ясінський, О. В. Єрохова 140-147
Теплопровідність пластини з тонким двостороннім багатошаровим покриттям за умов нестаціонарного нагріву PDF
В. А. Шевчук 148-157


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.