Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини

В. С. Попович, І. І. Ракоча

Анотація


На прикладі скінченного трискладового за осьовою координатою циліндра проілюстровано формулювання математичної моделі та методики визначення і дослідження усталених температури і напружень за наявності тепловідведення через одну з плоских обмежувальних поверхонь шляхом кипіння рідини. При цьому використано модель термочутливого тіла і прийнято, що в другому шарі циліндра містяться розподілені за параболічним законом джерела тепла, на одну із плоских обмежувальних поверхонь спрямовано потік тепла, а через іншу відбувається тепловідведення кипінням рідини. Знайдено напруження і досліджено вплив залежності термомеханічних характеристик матеріалів складових циліндра від температури та інтенсивності кипіння на характер і рівень розподілу температури та напружень.

 

Попович В. С., Ракоча І. І. Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2. – С. 89–97.

Translation: Popovych V. S., Rakocha І. І. Stress-strain state of a piecewise homogeneous thermally sensitive cylinder in the presence of heat removal by liquid boiling // J. Math. Sci. – 2017. – 223, No. 2. – P. 102–116.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.