Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації

А. В. Ясінський, О. В. Єрохова

Анотація


Побудовано розв'язок задачі оптимального керування розподілом нестаціонарних вертикальних температурних переміщень півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації. За функцію керування вибрано потужність внутрішніх теплових джерел, зосереджених у площині, паралельній до граничної поверхні. У припущенні існування керування, яке забезпечує точну нижню грань рівномірного відхилення керованого розподілу вертикальних переміщень від заданого, задачу оптимізації зведено до оберненої задачі термопружності. Побудовано та проаналізовано розв'язок отриманої оберненої задачі.

 

Ясінський А. В., Єрохова О. В. Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2. – С. 140–147.

Translation: Yasinskyy A. V., Ierokhova O. V. Optimization of nonstationary thermal displacements in a given cross section of a half space in the plane strain state // J. Math. Sci. – 2017. – 223, No. 2. – P. 173–183.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.