Том 61, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6
Національній академії наук України – 100 років PDF
  7-10

Статті

Нелокальна багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними з постійними коефіцієнтами парного порядку
Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк, М. І. Копач 11-30
Ультрапараболічні рівняння з необмежено зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів і виродженнями на початковій гіперплощині
С. Д. Івасишен, Г. С. Пасічник 31-46
Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією
Г. П. Малицька, І. В. Буртняк 47-56
Псевдозіркові, псевдоопуклі та близькі до псевдоопуклих ряди Діріхле, які задовольняють диференціальні рівняння з експоненціальними коефіцієнтами
Оксана Маркіянівна Головата, Оксана Мирославівна Мулява, Мирослав Миколайович Шеремета 57-70
From chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theories
Y. Z. Povstenko 71-85
Влияние диссипации на движение вихрей во вращающихся конденсатах Бозе – Эйнштейна
Т. И. Зуева 86-100
Релятивістська механіка постійної кривини
Р. Я. Мацюк 101-115
Уточненная модель термоупругопластического изгиба слоистых пластин регулярной структуры. І. Постановка задачи
А. П. Янковский 116-129
Гранична рівновага циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною за врахування інерційності матеріалу
М. І. Махоркін, М. М. Николишин 130-141
Точний розв’язок нестаціонарної задачі для пружного шару з циліндричним жорстким включенням
Г. О. Фесенко, О. П. Мойсеєнок 142-154
Дослідження вільних коливань і стійкості функціонально-ґрадієнтних тришарових пластин за допомогою теорії R-функцій і варіаційних методів
Л. В. Курпа, Т. В. Шматко 155-172
Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації і змішаними граничними умовами
Т. В. Шопа 173-185
Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для визначення осесиметричних залишкових напружень у скінченному циліндрі
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі 186-196


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.