Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для визначення осесиметричних залишкових напружень у скінченному циліндрі

В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі

Анотація


Розглянуто задачу про визначення осесиметричних залишкових напружень у круговому циліндрі скінченної висоти, зумовлених залишковими несумісними деформаціями. Її розв'язування зведено до: 1) обчислення залишкових напру­жень у нескінченному циліндрі і 2) визначення напружень збурення, зумовле­них вільною поверхнею торців циліндра. Для розв'язання другої задачі засто­совано варіаційний метод однорідних розв'язків. Проведено числове досліджен­ня залишкових напружень у тілі для двох заданих розподілів несумісних деформацій, залежних від радіальної координати. Запропонований підхід можна використати для оцінки залишкових напружень, які виникають у циліндричних тілах під час їхньої термообробки.

Ключові слова


скінченний циліндр, осесиметричні залишкові напруження, залиш­кові несумісні деформації, варіаційний метод однорідних розв'язків

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.