Точний розв’язок нестаціонарної задачі для пружного шару з циліндричним жорстким включенням

Г. О. Фесенко, О. П. Мойсеєнок

Анотація


Побудовано точний розв'язок нестаціонарної задачі для пружного шару з циліндричним жорстким включенням, на циліндричній поверхні якого задано умови гладкого контакту. На одній з граней шару задано осесиметричне нор­мальне нестаціонарне стискальне навантаження, а інша грань зчеплена з аб­солютно жорсткою основою або спирається на гладку основу без тертя. Для побудови полів переміщень та напружень у шарі до осесиметричних рівнянь руху послідовно застосовано інтегральні перетворення Лапласа та Вебера, що приводить до неоднорідної векторної крайової задачі відносно невідомих трансформант переміщень. Задачу розв'язано з використанням матричного диференційного числення. Досліджено нормальні напруження на циліндричній поверхні включення та на нижній грані пружного шару. Розв'язок проаналі­зовано для випадку квазістатичних коливань.

Ключові слова


нескінченний пружний шар, циліндричне жорстке включення, динамічна задача, інтегральні перетворення

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.