From chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theories

Y. Z. Povstenko

Анотація


The nontraditional thermodynamic pair (the chemical potential tensor and the concentration tensor) were introduced in the pioneering studies by Pidstryhach (spelled also Podstrigach). Eliminating the chemical potential tensor and the concentration tensor from the constitutive equations for the stress tensor, Pidstryhach obtained the space-time-nonlocal equation for the stress tensor. In this survey, we discuss the development of Pidstryhach’s scientific ideas.

Нетрадиційна термодинамічна пара (тензор хімічного потенціалу і тензор концентрації) була введена у піонерських дослідженнях Підстригача. Виключивши тензор хімічного потенціалу і тензор концентрації з конститутивних рівнянь для тензора напружень, Підстригач отримав для тензора напружень нелокальні рівняння за часом і простором. У статті розглядається розвиток наукових ідей Підстригача.

 

Povstenko Y. Z. From chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theories // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2018. – 61, № 1. – С. 71–85.

Те саме: Povstenko Y. Z. From the chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theories // J. Math. Sci. – 2020. – 249, No. 3. – P. 389–403. – https://doi.org/10.1007/s10958-020-04949-0.


Ключові слова


тензор хімічного потенціалу, тензор концентрації, нелокальна теорія пружності, інтеграли і похідні дробового порядку

Повний текст: PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.