Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації і змішаними граничними умовами

Т. В. Шопа

Анотація


У рамках уточненої моделі, яка враховує деформацію поперечного зсуву та інерційні компоненти, побудовано розв'язок задачі про усталені коливання ортотропної панелі подвійної кривини з отворами довільної форми, орієнта­ції та розташування і довільною зовнішньою границею за змішаних гармо­нічних граничних умов на зовнішній границі і контурах отворів. Розв'язок знайдено за допомогою непрямого методу граничних елементів з використан­ням послідовнісного підходу до побудови зображення функцій Ґріна. Отрима­ні при цьому інтегральні рівняння розв'язано методом колокацій.


Ключові слова


ортотропна панель подвійної кривини, отвори, коливання, непря­мий метод граничних елементів, метод колокацій

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.