Том 56, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Простори граничних значень і дисипативні розширення симетричних відношень PDF
Ю. І. Оліяр, О. Г. Сторож 7-18
Задача Діріхле для стаціонарних анізотропних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності PDF
М. М. Бокало, О. В. Доманська 19-30
Аналіз збіжності комбінованого методу для розв’язування нелінійних рівнянь PDF
С. М. Шахно, І. В. Мельник, Г. П. Ярмола 31-39
Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півпрямій PDF
М. В. Кутнів, О. І. Паздрій 40-51
Термопружна взаємодія тіл з регулярною текстурою поверхонь за наявності теплопроникного середовища в міжконтактних зазорах PDF
К. А. Чумак, Р. М. Мартиняк 52-61
Узагальнена модель в’язкопружного проміжного шару або покриття, що враховує деформацію поперечного зсуву PDF
І. С. Скородинський, О. В. Максимук 62-70
Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко 71-83
Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь PDF
В. І. Кузьменко, Г. Й. Михальчук 84-93
Steady-state response and resonance condition of block rock mass on external periodic excitation PDF
Kai-Xing Wang, Yi-Shan Pan, N. Dergachova 94-101
Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой PDF
А. А. Бабаев, И. В. Янчевский 102-114
Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк 115-126
Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі PDF
Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко 127-134
Mode I crack initiation in orthotropic viscoelastic plate under biaxial loading PDF
O. S. Bogdanova 135-144
Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі 145-155
Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині PDF
К. М. Довбня, Н. А. Крупко 156-162
Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів PDF
О. В. Максимович, К. Я. Бортник, Т. Я. Соляр 163-173
Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів PDF
А. Ю. Швайко, М. Ю. Швайко 174-184
Осесимметричная задача о напряженном состоянии дважды усеченного конуса PDF
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, А. В. Реут 185-196
Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умовами PDF
О. Ю. Чернуха, В. А. Дмитрук 197-210


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.