Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі

Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко

Анотація


На основі чисельно-аналітичного підходу виконано дослідження напружено-деформованого стану ортотропних тороїдальних оболонок змінної товщини. Задачу розв’язано на основі некласичної теорії оболонок типу Тимошенка, що базується на моделі прямолінійного елемента. Систему диференціальних рівнянь із частинними похідними зведено до одновимірної задачі з використанням методу сплайн-апроксимації в одному координатному напрямку. Крайову задачу для системи звичайних диференціальних рівнянь розв’язано стійким чисельним методом дискретної ортогоналізації. Наведено дані про розподіл полів переміщень і напружень залежно від викривлення осі оболонки та параметра змінності товщини.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.