Том 54, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією PDF
В. М. Лучко 7-21
On the Fredholm solvability for a class of multidimensional hyperbolic problems PDF
I. Ya. Kmit 22-32
Апроксимація неперервних функцій на просторах Фреше PDF
М. А. Митрофанов, О. В. Равський 33-40
Про Z-факторні відображення та гомоморфізми паратопологічних груп PDF
Н. М. Пирч 41-48
Гільбертовий простір симетричних функцій на l1 PDF
О. М. Голубчак 49-52
R-функции в математическом моделировании физических полей в решетках ТВЭЛов PDF
Т. И. Болтенкова, Т. И. Шейко 53-59
Исследование свободных колебаний некруговых цилиндрических оболочек с помощью метода сплайн-коллокации PDF
А. Я. Григоренко, С. В. Пузырев, Е. А. Волчек 60-69
Симметричные упругие колебания трехслойных пластин при отсутствии напряжений на торцах и проскальзывании слоев PDF
Е. В. Алтухов, М. В. Фоменко 70-80
Збудження згинних коливань прямокутної пластинки метал–п’єзокераміка нестаціонарним електричним сигналом PDF
І. В. Янчевський 81-86
Породження топологічного хаосу в течії Стокса в прямокутній порожнині PDF
В. В. Мелешко, О. Б. Курилко, О. А. Гуржій 87-98
Вплив початкових напружень на напружений стан композита з періодичною системою паралельних співвісних тріщин нормального відриву PDF
В. Л. Богданов 99-110
Рівновага пружного клина з напівнескінченною тріщиною PDF
К. М. Некислих, В. І. Острик 111-123
Плоска задача теорії пружності для анізотропних тіл із тонкими пружними включеннями PDF
Я. М. Пастернак 124-137
Контактна взаємодія кільцевого штампа з попередньо напруженим ізотропним шаром PDF
І. Ю. Гарбусєва, Б. Г. Шелестовський 138-146
До теорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, У. В. Жидик, В. М. Флячок 147-156
Термонапружений стан нескінченної циліндричної оболонки із залежними від координати коефіцієнтами тепловіддачі і температурою зовнішнього середовища PDF
А. І. Чиж 157-163
Квазістатичні термонапруження в термочутливому шарі за конвективного теплообміну з середовищами змінної з часом температури PDF
В. С. Попович, В. В. Янішевський 164-171
Дослідження напруженого стану гнучких кільцевих пластин змінної товщини за двома напрямками PDF
М. В. Нарольський 172-178
Процеси вертикальної дифузії радіонуклідів у шарі з лавоподібного паливовмісного матеріалу PDF
О. Р. Гачкевич, М. Т. Солодяк, Р. О. Івасько, М. Г. Гачкевич 179-187
Чисельне розв’язування просторової задачі стаціонарної теплопровідності у півпросторі з шаром за допомогою функцій Ґріна PDF
О. Б. Процюк, Р. С. Хапко 188-198
До вибору крайових умов у задачах локально ґрадієнтного підходу в термомеханіці PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка, З. В. Бойко 199-206

Хроніка та інформація

Ярослав Йосипович Бурак (15.03.1931–15.06.2011) PDF
  207-208
Василь Антонович Осадчук (06.01.1940–25.07.2011) PDF
  209-210


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.