Збудження згинних коливань прямокутної пластинки метал–п’єзокераміка нестаціонарним електричним сигналом

І. В. Янчевський

Анотація


Досліджується поведінка електрично навантаженої тонкої прямокутної асиметричної біморфної пластинки. Коливання розглядаються в рамках узагальнених гіпотез Кірхгофа. Розв’язок отримано з використанням перетворення Лапласа за часом з наступним зведенням задачі до інтегрального рівняння Вольтерра. На підставі виконаних розрахунків виявлено закономірності деформування перетворювача в залежності від конфігурації електричного сигналу. Наведено також методику розв’язання оберненої задачі про визначення електричного сигналу як функції часу, який забезпечує заданий закон руху певної точки пластини.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.