Том 49, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Обернена задача для параболічного рівняння зі слабким виродженням PDF
Н. В. Салдіна 7-17
Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні PDF
Н. В. Пабирівська, В. А. Власов 18-25
On Brandt $\lambda^0$-extensions of semigroups with zero PDF (English)
O. V. Gutik, K. P. Pavlyk 26-40
Метод неявної функції розв’язування задачі на власні значення з нелінійним двовимірним спектральним параметром PDF
Л. П. Процах, П. О. Савенко, М. Д. Ткач 41-46
Про розв’язок крайової задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних з імпульсними коефіцієнтами PDF
Б. С. Хапко 47-55
Застосування методу інваріантного занурення до розв’язування нелінійних контактних задач PDF
Г. І. Калита, О. В. Максимук, М. В. Марчук 56-64
Синтез управления с наперед заданным спектром в стационарном интегро-дифференциальном скалярном уравнении n-го порядка PDF
Ф. П. Григорян 65-68
Про постановку та підхід до розв’язування крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій від двох комплексних змінних PDF
В. В. Пабирівський 69-76
Контактна модель зовнішньої електропроникної міжфазної тріщини в п’єзоелектричному біматеріалі PDF
В. В. Лобода, О. С. Філіпова 77-85
Изгиб пьезокерамического неоднородного слоя при скользящей заделке его торцов PDF
Ю. Д. Ковалев, Е. Н. Стативка 86-95
Приближенный метод определения магнитоупругого состояния пьезомагнитного полупространства и слоя с полостями и трещинами PDF
С. А. Калоеров, О. И. Бороненко, Е. В. Авдюшина 96-105
Двовісний згин пластини з круговим отвором і двома радіальними тріщинами, береги яких контактують PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян 106-119
Податлива на зсув ортотропна циліндрична оболонка з поздовжніми розрізами за антисиметричного навантаження PDF
Л. М. Сеньків 120-124
Вплив пружного стрічкового включення на деформацію поверхні анізотропного півпростору за поздовжнього зсуву PDF
С. П. Шевчук 125-130
О предельном состоянии ортотропной пластины с периодической системой коллинеарных трещин при двухосном нагружении PDF
О. С. Богданова 131-140
Ефект дотичних напружень за радіального стягування границі пружного півпростору в круговій області PDF
В. А. Галазюк, Г. Т. Сулим, А. Я. Ващишин 141-152
Дослідження вільних коливань прямокутних ортотропних пластин лінійно змінної товщини PDF
О. Я. Григоренко, Т. Л. Єфімова, С. В. Пузирьов 153-161
Флаттер пластинки при сверхзвуковом обтекании и наличии сосредоточенной массы на кромках PDF
М. В. Белубекян, С. Р. Мартиросян 162-167
Термопружний стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умов конвективно-променевого теплообміну PDF
В. С. Попович, Г. Ю. Гарматій, О. М. Вовк 168-176
Термонапружений стан частково прозорої шаруватої пластини при тепловому опроміненні PDF
Р. Ф. Терлецький, О. П. Турій 177-187


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.