Том 59, № 4

Зміст

Зміст PDF
  1-6

Статті

Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання PDF
Ya. O. Baranetskij, P. I. Kalenyuk 7-23
Про розв’язність системи матричних рівнянь AX=B, BY=A над асоціативними кільцями PDF
В. М. Прокіп 24-30
On semitopological bicyclic extensions of linearly ordered groups PDF (English)
O. V. Gutik, K. M. Maksymyk 31-43
Метод прямого вирізування у задачах кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами за поздовжнього зсуву PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 44-57
Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту PDF
В. І. Острик 58-71
Антиплоский зсув пружного тіла з еліптичними включеннями за неідеального контакту на границях розділу PDF
Володимир Сергійович Чернобай, Володимир Іванович Кущ 72-81
Циліндрична оболонка скінченної довжини із низькою зсувною жорсткістю за дії локальних джерел тепла PDF
Н. В. Гануліч 82-90
Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Козій, В. М. Харченко 91-96
Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розміщенням включень біля границь тіла PDF
О. Ю. Чернуха, А. Є. Чучвара 97-107
Рівняння локально ґрадієнтної електромагнітотермомеханіки поляризовних неферомагнітних тіл за врахування квадрупольних електричних моментів PDF
В. Ф. Кондрат, О. Р. Грицина 108-115
Well-posedness of Lord – Shulman thermopiezoelectricity variational problem PDF (English)
V. V. Stelmashchuk, H. A. Shynkarenko 116-127
Метод R-функций в математическом моделировании конвективного теплообмена в восьмигранной топливной кассете с 37-ю ТВЭЛами PDF
Р. А. Коляда, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко 128-134
Вплив гнучкого покриття на міцність пологої циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною PDF
І. П. Шацький, М. В. Маковійчук, А. Б. Щербій 135-141
Параметрична оптимізація транспортних операцій дволанкового маніпулятора PDF
М. В. Демидюк, Н. В. Гошовська 142-152

Хроніка та інформація

Василь Степанович Попович (01.08.1948–13.11.2016) PDF
  153-156
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2016 рік (том 59) PDF
  157-160


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.