Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення

І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Козій, В. М. Харченко

Анотація


За допомогою скінченноелементної методики досліджується стійкість обо­лонок, податливих до зсуву та стиснення. З використанням співвідношень геометрично нелінійної теорії тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення (шестимодальний варіант), записано ключові рівняння для визна­чення початкового післякритичного стану таких оболонок і сформульовано відповідну варіаційну задачу. Побудовано числову схему методу скінченних елементів для розв'язування задачі стійкості оболонок, податливих до зсуву та стиснення. Досліджено порядок швидкості збіжності побудованої схеми числового розв'язування задач стійкості.

 

Бернакевич І. Є., Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 4. – С. 91–96.

Translation: Bernakevych I. Ye., Vahin P. P., Kozii I. Ya., Kharchenko V. M. Analysis of the problem of stability of thin shells compliant to shear and compression // J. Math. Sci. – 2019. – 238, No. 2. – P. 108–115. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04221-0


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.