Том 50, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Дослідження В. Я. Скоробогатька в теорії диференціальних рівнянь і багатоточковій геометрії та їх подальший розвиток PDF
В. О. Пелих, Б. Й. Пташник 7-20
Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів: історія, основні результати, нерозв’язані проблеми PDF
Д. І. Боднар 21-29
Аналог теореми Пейдона – Уолла для багатовимірних неперервних дробів спеціальних типів PDF
Х. Й. Кучмінська 30-37
Method of solving Cauchy problem for inhomogeneous differential-operator equation PDF (English)
P. I. Kalenyuk, Z. M. Nytrebych, P. Drygas 38-47
Про неосциляційні розв’язки рівнянь Матіссона PDF
Р. М. Пляцко, О. Б. Стефанишин 48-55
Задача Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова PDF
С. Д. Івасишен, В. В. Лаюк 56-65
Крайова задача з нелокальними багатоточковими умовами для гіперболічного рівняння PDF
В. С. Ільків, Т. В. Магеровська 66-81
Задача теплопровідності з вільною межею, яка вироджується у початковий момент часу PDF
М. І. Іванчов 82-87
Необмеженість розв’язків у скінченний момент часу одного слабко нелінійного рівняння четвертого порядку PDF
С. П. Лавренюк, Г. Р. Торган 88-93
Про парні множини збіжності для двовимірних неперервних дробів із комплексними елементами PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 94-101
A priori estimates for periodic linear elliptic first-order systems PDF
I. Ya. Kmit 102-112
Complete invariant Kähler metrics on cotangent bundles of spheres PDF
I. V. Mykytyuk 113-119
Про послідовності максимальних членів похідних Гельфонда – Леонтьєва цілої функції PDF
М. М. Шеремета, О. А. Волох 120-128
Про варіаційне формулювання крайових задач несиметричної теорії пружності з урахуванням галуження процесу деформування PDF
Я. Й. Бурак, Є. Я. Чапля, Г. І. Мороз 129-139
Обернена задача термопружності для неоднорідного циліндра за неповної інформації про теплове навантаження PDF
Р. М. Кушнір, А. В. Ясінський 140-145
Інтегральні рівняння неоднорідної за товщиною пружнопластичної циліндричної оболонки з тріщинами PDF
В. А. Осадчук, Т. М. Николишин 146-153
Використання потенціалів Гельмгольца для опису хвильового поля від динамічного розкриття множинних тріщин у біматеріалі PDF
В. М. Михаськів, І. Я. Жбадинський, О. І. Степанюк 154-159
Плоске стаціонарне температурне поле в тілі з теплонепроникним циліндричним включенням за існування теплового шару на межі контакту PDF
Г. Т. Сулим, О. В. Галазюк 160-165
Особливості числового розв’язування зв’язаних задач про визначення електромагнітних, теплових і механічних полів у деформівних термочутливих електропровідних тілах за квазіусталених електромагнітних навантажень PDF
О. Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко 166-177
Система основних рівнянь нелінійної теорії пружності для тонких і пологих оболонок PDF
М. В. Марчук, Р. І. Тучапський 178-186

Хроніка та інформація

До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника PDF
  187-188


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.