Том 56, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Деякі кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду PDF
О. Є. Баран 7-14
Задача Діріхле – Неймана у смузі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило 15-28
Метод решения пространственной контактной задачи о взаимодействии двух упругих тел при наличии трения между ними PDF
А. И. Александров 29-42
Контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів PDF
Р. М. Мартиняк, І. А. Прокопишин, І. І. Прокопишин 43-56
Напряжения в пологой сферической оболочке, нагруженной двумя тангенциальными усилиями через жесткие круговые включения PDF
В. Н. Чехов, С. В. Закора 57-66
О дестабилизирующем влиянии конструкционного трения в опорах на устойчивость пластинки в сверхзвуковом потоке газа PDF
М. В. Белубекян, С. Р. Мартиросян 67-80
О неустойчивости вращающегося упругопластического составного плоского кольцевого диска PDF
Д. М. Лила 81-94
Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з тонким жорстким дисковим теплонепроникним включенням PDF
Г. С. Кіт, В. А. Галазюк 95-109
Вплив початкових напружень на руйнування композитного матеріалу з приповерхневою тріщиною поздовжнього зсуву PDF
В. Л. Богданов 110-121
Дослідження напруженого стану некругових порожнистих циліндрів складної форми різної кривини PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок 122-128
Розв’язання осесиметричної задачі повзучості та пошкоджуваності для кусково-однорідного тіла з довільною формою меридіонального перерізу PDF
С. М. Склепус 129-140
Рівняння Фредгольма 2-го роду відносно радіальних напружень для визначення термопружного стану неоднорідного порожнистого довгого циліндра PDF
Б. М. Калиняк 141-147
Гранично-елементний метод термопружної ідентифікації порожнини в довгому циліндричному тілі PDF
В. Ф. Чекурін, О. О. Сінькевич 148-157
Узагальнена тотожність Сомільяни для термомагнітоелектропружних анізотропних тіл PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Р. М. Пастернак 158-169
Гармонические колебания призмы с сечением в виде креста PDF
С. О. Папков 170-181
Смешанные задачи стационарной теплопроводности и теории упругости для полубесконечного слоя PDF
А. А. Фесенко 182-191


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.