Том 48, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про одну конст­рук­цію скінченновимірних редукцій на функціо­на­ль­­­них многовидах PDF
А. К. Прикарпатський, О. Г. Бігун 7-14
Про pезольвенту збурення, яке змінює область визначення власного розширення додатно визначеного оператора PDF
Г. М. Піпа 15-20
До F-паравизначників і F-параперманентів трикутних матриць PDF
Н. М. Дяків, Р. А. Заторський 21-26
Двосторонні наближення до періодичних розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь PDF
С. М. Ментинський 27-30
Варіаційний підхід до розв’язування двопараметричних задач на власні значення PDF
Б. М. Подлевський 31-35
Задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь PDF
І. Д. Пукальський 36-43
Двоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь PDF
М. М. Симотюк 44-58
Розв’язання двосторонніх задач Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа в R^3 методами теорії потенціалу PDF
О. Д. Поліщук 59-64
Метод поліномів Лаґерра розв’язання задачі Лемба PDF
В. А. Галазюк, А. Є. Крупник 65-75
Функції Ґріна задач статики для шаруватих тіл із плоскопаралельними межами поділу PDF
Б. В. Процюк 76-87
Композиція з включенням за розтягу зосередженими силами PDF
М. М. Кундрат, Г. Т. Сулим 88-97
Взаємодія міжфазних тріщин із зонами контакту в анізотропному біматеріалі у полі розтягу та зсуву PDF
І. В. Харун, С. В. Козінов 98-108
On stress intensity factors for transient thermal loading in orthotropic thin plate with crack PDF (English)
B. Rogowski 109-116
Лінеаризована задача про руйнування напівскінченного пружного матеріалу з потенціалом гармонічного типу PDF
В. Л. Богданов 117-125
Concentrated loading in two-dimensional nonlocal elastic medium PDF (English)
Y. Z. Povstenko, I. Kubik 126-129
Дислокаційне моделювання концентрації зварних залишкових напружень у тонкостінних елементах конструкцій PDF
В. А. Осадчук, І. Б. Прокопович, Л. М. Сеньків, В. Ф. Чекурін 130-134
Дисипативний розігрів в’язкопружних циліндра та шару, зумовлений усталеним рухом довільного навантаження по їхніх поверхнях PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Ю. В. Ревенко 135-145
Напружено-деформований стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективного теплообміну з довкіллям PDF
В. С. Попович, Г. Ю. Гарматій 146-154
Ідентифікація теплового навантаження і термонапруженого стану шару за поверхневими деформаціями PDF
А. В. Ясінський 155-162
Математическое и компьютерное моделирование движения несжимаемой вязкой жидкости по цилиндрическим трубам с пристеночными винтовыми вставками методом R-функций PDF
К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко 163-169
Класифікація, синтез та аналіз властивостей простих фазових законів розподілу PDF
О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських 170-178

Хроніка та інформація

До 80-річчя від дня народження Ю. С. Постольника PDF
  179-179


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.