On stress intensity factors for transient thermal loading in orthotropic thin plate with crack

B. Rogowski

Анотація


The paper deals with the transient thermal stress problem in an orthotropic plate, containing Griffith crack, perpendicular to the surfaces of the plate. It is assumed that transient thermal stress is caused by application of heat flow to the crack faces and the heat flow due to convection from the plate surfaces. The problem is formulated in terms of displacement potentials and the analytical solution is found for the stress intensity factor. Numerical results illustrate the dependence of stress intensity factor on thermal and elastic constants of orthotropic material.

Розглядається задача про неусталені теплові напруження в ортотропній плас­тинці з тріщиною Гріффітса, перпендикулярною до поверхонь пластинки. При­пускається, що теплові напруження зумовлені потоком тепла на берегах тріщи­ни та потоком тепла внаслідок конвекції на поверхнях пластинки. Задача фор­мулюється у термінах потенціалів переміщення, для коефіцієнтів інтенсивності напружень отримано аналітичний розв'язок. Числові результати ілюструють залежність коефіцієнта інтенсивності напружень від теплових і пружних пара­метрів ортотропного матеріалу.


Повний текст: PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.