Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 47, № 4 Локальна розв’язність задачі Коші для квазілінійної $\vec{2b}$-параболiчної системи зі слабким виродженням на початковій гіперплощині Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 23 Локальные эффекты в термонапряженной пластине с круговим включением Анотація   PDF
Ю. А. Чернуха, В. И. Косарчин
 
Том 58, № 3 Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька Анотація   PDF
В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 54, № 2 Міжфазнe кругове включення при змішаних умовах взаємодії з кусково-однорідним трансверсально-ізотропним простором Анотація   PDF
О. Ф. Кривий
 
Том 46, № 1 Міжфазні тріщини з зонами контакту в анізотропному середовищі у полі віддаленого термомеханічного навантаження, зосереджених сил і теплових джерел Анотація   PDF
В. В. Лобода, І. В. Харун
 
Том 45, № 2 Міжфазні тріщини з зонами контакту в полі зосереджених сил і моментів Анотація
І. В. Харун, В. В. Лобода
 
Том 62, № 4 Міцність електропровідного неферомагнітного шару. Розмірний ефект Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка, Ю. А. Сеник
 
Том 45, № 4 Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння Анотація
Г. М. Барабаш, С. П. Лавренюк, Н. П. Процах
 
Том 14 Магнитовязкоупругие волны в электропроводном полупространстве Анотація   PDF
В. Ф. Кондрат, Т. С. Нагирный
 
Том 23 Магнитоупругая устойчивость сверхпроводящей сферической оболочки, бесконтактно удерживаемой неоднородным магнитным полем Анотація   PDF
Г. Е. Багдасарян, П. А. Мкртчян
 
Том 3 Магнитоупругие волны и джоулево тепло в электропроводном полупространстве при периодическом силовом нагружении на поверхности Анотація   PDF
В. Ф. Кондрат
 
Том 52, № 3 Магнитоупругие ко­ле­ба­ния элект­ро­про­вод­но­го упру­го­го слоя в про­доль­ном маг­нит­ном поле Анотація   PDF
К. Б. Казарян, Р. А. Казарян, М. А. Микилян
 
Том 45, № 2 Макромоделювання детекторів модульованих сигналів на основі методів аналітичного сигналу та енергетичних операторів Анотація
П. В. Тимощук
 
Том 63, № 1 Максимально акретивні та невід’ємні розширення невід’ємного лінійного відношення Анотація   PDF
O. G. Storozh
 
Том 52, № 2 Мате­ма­тическое мо­делирование процессов теплопроводности для элементов конструк­ций ядерных энергетических устано­вок методом R-функций Анотація   PDF
М. Е. Воронянская, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко
 
Том 22 Математическая аналогия между эффектами от силовых и температурных воздействий на физически ортотропные цилиндрические оболочки Анотація   PDF
И. Ф. Образцов, Б. В. Нерубайло
 
Том 54, № 2 Математическая модель каскада сорбционных аппаратов с диффузией внутри однородно-пористого сорбента Анотація   PDF
П. Ф. Жук, Л. Н. Бондаренко, Н. А. Куляпина
 
Том 20 Математическая модель упругого манипулятора с распределенными параметрами Анотація
В. Е. Бербюк
 
Том 24 Математическая теория ускорений высших порядков для поступательно-вращательного движения псевдоевклидовой плоскости Анотація   PDF
Я. И. Комарницкий
 
Том 46, № 2 Математические модели движения несжимаемой вязкой жидкости по скрученным трубам Анотація   PDF
В. Л. Рвачев, К. В. Максименко-Шейко
 
Том 52, № 2 Математические модели, основанные на син­гу­ляр­ных интег­раль­ных уравнениях с некар­ле­мановским сдви­гом. Анализ разре­ши­мос­ти и чис­ленные методы решения Анотація   PDF
А. А. Батырев
 
Том 48, № 1 Математическое и компьютерное моделирование движения несжимаемой вязкой жидкости по цилиндрическим трубам с пристеночными винтовыми вставками методом R-функций Анотація   PDF
К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко
 
Том 54, № 2 Математическое и компьютерное моделирование осесимметричных течений вязкой несжимаемой жидкости с использованием метода R-функций Анотація   PDF
И. Г. Суворова, О. В. Кравченко, И. А. Баранов
 
Том 57, № 2 Математическое моделирование процесса теплопроводности для 2D-периодичных композитных анизотропных материалов Анотація   PDF
Г. Л. Горынин, Ю. В. Немировский
 
Том 22 Математическое моделирование сложных конструкций батарей химических источников тока древовидной структуры Анотація   PDF
Б. Л. Пелех, М. В. Марчук, В. А. Шипов, С. Н. Тазихин, В. Е. Шустов, Я. Г. Марков
 
Том 55, № 3 Математическое моделирование тепловых режимов радиоэлектронных плат с размещением источников по схеме «ковёр Серпинского» Анотація   PDF
К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко
 
Том 16 Математическое моделирование физико-механического состояния электропроводных тел в агрессивных средах Анотація   PDF
Б. П. Галапац
 
Том 63, № 4 Математичні моделі для контролю цілісності лінійної частини магістральних газопроводів Анотація   PDF
V. F. Chekurin, O. M. Khymko
 
Том 57, № 1 Математичні моделі для оцінки залишкового ресурсу пластин з системами тріщин за дії довготривалого статичного навантаження, високої температури і водню Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, Н. В. Яворська, В. З. Кухар
 
Том 45, № 4 Математичні проблеми нелінійної механіки пружних систем Анотація
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз
 
Том 46, № 3 Математичні проблеми томографії тензорних полів у твердих тілах із залишковими напруженнями Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін
 
Том 47, № 3 Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. II. Проекційно-сіткові апроксимації та їх збіжність Анотація
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Г. А. Шинкаренко
 
Том 45, № 2 Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. І. Формулювання і розв’язуваність варіаційних задач Анотація
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Г. А. Шинкаренко
 
Том 62, № 3 Математична модель визначення концентрації водню, за якої відбувається зміна механізму деформування Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, Н. Т. Гембара
 
Том 55, № 2 Математична модель для визначення довговічності пластин з системами тріщин за довготривалого статично-розривного навантаження і високої температури Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, В. З. Кухар
 
Том 63, № 1 Математична модель для визначення температури поверхні, покритої теплоізоляційним шаром Анотація   PDF
V. F. Chekurin, Yu. V. Boychuk
 
Том 59, № 1 Математична модель для емісійної ІЧ-томографії температурного поля в ізотропному шарі Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Ю. В. Бойчук
 
Том 54, № 1 Математична модель опису процесу електродифузії радіонуклідів у лавоподібних паливовмісних матеріалах Анотація   PDF
Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, М. Т. Солодяк
 
Том 61, № 2 Математична модель процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду мігруючих частинок Анотація   PDF
О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак
 
Том 45, № 3 Математичне макромоделювання нелінійних систем інтегро-диференціальними та відповідними дискретними рівняннями Анотація
П. В. Тимощук, Р. Р. Столярчук
 
Том 47, № 3 Математичне моделювання і дослідження напруженого стану тіл у процесі охолодження при високотемпературному відпалі Анотація
О. Р. Гачкевич, В. С. Михайлишин
 
Том 57, № 2 Математичне моделювання і методика визначення статичного термопружного стану багатошарових термочутливих циліндрів Анотація   PDF
В. С. Попович, Б. М. Калиняк
 
Том 63, № 4 Математичне моделювання і поляриметрія термонапруженого стану в частково прозорому тілі з урахуванням впливу теплового випромінювання Анотація   PDF
O. R. Hachkevych, I. Ye. Matyash, I. A. Minaylova, O. M. Mishchuk, B. K. Serdega, R. F. Terlets'kyi, M. B. Brukhal'
 
Том 55, № 1 Математичне моделювання втомного руйнування пластин з тріщинами за блочного навантаження Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, М. Б. Кіт, С. В. Хиль
 
Том 65, № 1-2 Математичне моделювання динамічної взаємодії тонкого п’єзокерамічного включення змінної товщини з пружним середовищем за осесиметричного кручення Анотація   PDF
R. M. Andriychuk, Ya. I. Kunets, V. V. Matus
 
Том 61, № 3 Математичне моделювання мікроструктурних фазових перетворень під час зварювального нагріву на прикладі наплавлення захисного шару корпусу реактора ВВЕР–1000 Анотація   PDF
Олег Володимирович Махненко, Олена Сергіївна Костеневич
 
Том 63, № 3 Математичне моделювання масопереносу в складних технічних та медико-біологічних системах Анотація   PDF
Ya. D. Pyanylo
 
Том 46, № 1 Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками за умов дії електромагнітного випромінювання світлового діапазону частот Анотація   PDF
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький
 
Том 54, № 2 Математичне моделювання нелінійної динаміки в бістабільних системах реакції-дифузії з дробовими похідними Анотація   PDF
Б. Й. Дацко
 
Том 64, № 4 Математичне моделювання процесів конвективної дифузії і сорбції у тришаровому пористому тілі. І. Масоперенесення домішкових частинок з поровим розчином Анотація   PDF
O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak
 
Том 65, № 1-2 Математичне моделювання процесів конвективної дифузії і сорбції у тришаровому пористому тілі. ІІ. Кількісний аналіз концентрації домішкових частинок на границях контакту фаз Анотація   PDF
O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak
 
Том 65, № 3-4 Математичне моделювання процесів пом’якшення води при фільтрації в пористих середовищах Анотація
Ye. Ya. Chaplya
 
Том 59, № 3 Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, А. Р. Лисик, Н. Б. Сас
 
Том 51, № 1 Математичне моделювання процесів теплопровідності у випадково неоднорідних тілах з використанням діаграм Фейнмана Анотація   PDF
Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха, П. Р. Пелех
 
Том 57, № 3 Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі Анотація   PDF
О. Ю. Чернуха, В. Є. Гончарук, А. Є. Давидок
 
Том 64, № 3 Математичне моделювання росту корозійно- механічних тріщин у нафтопроводі з урахуванням гідроударів і зміни характеристик його матеріалу в процесі експлуатації Анотація   PDF
O. Ye. Andreykiv, I. Ya. Dolinska
 
Том 47, № 2 Математичне моделювання руху великострумного пучка заряджених частинок у самоузгодженому 3D-полі Анотація
Б. А. Остудін, А. В. Романенко
 
Том 56, № 1 Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умовами Анотація   PDF
О. Ю. Чернуха, В. А. Дмитрук
 
Том 51, № 4 Математичне моделювання та оптимізація термопружних систем на основі поєднання енергетичного та термодинамічного підходів Анотація
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз, З. В. Бойко
 
Том 60, № 1 Математичне моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням стрибків шуканої функції на міжфазних границях Анотація   PDF
О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак
 
Том 49, № 4 Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого шару ґрунту за наявності солепереносу в неізотермічних умовах Анотація   PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк
 
Том 44, № 3 Математичне моделювання фотостимульованої дифузії домішок у частково прозорих твердих тілах Анотація
О. Р. Гачкевич, Т. Л. Курницький, Р. Ф. Терлецький
 
Том 48, № 4 Матриця значень на системі коренів діагональних елементів матриці та її застосування Анотація   PDF
В. Р. Зеліско, В. П. Щедрик
 
Том 60, № 4 Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою Анотація   PDF
Степан Дмитрович Івасишен, Наталія Іванівна Турчина
 
Том 65, № 1-2 Матричні лінійні різносторонні рівняння над різними областями, методи побудови розв’язків та опис їхньої структури Анотація   PDF
N. S. Dzhaliuk, V. M. Petrychkovych
 
Том 2 Матрично-операторный метод решения краевых задач для систем уравнений теории упругости Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, В. А. Столяров
 
Том 2 Матричные многочлены и уравнения Анотація   PDF
П. С. Казимирский
 
Том 16 Машинно-аналитический метод нахождения собственных значений Анотація   PDF
Л. М. Зорий, Б. А. Попов, Н. В. Шулык
 
Том 49, № 2 М-еквівалентність пар і відображень Анотація   PDF
Н. М. Пирч
 
Том 47, № 1 Метод R-функций в задаче исследования волноводов с геометрическими сингулярностями Анотація   PDF
В. Л. Рвачев, Ю. С. Семерич, Т. И. Шейко
 
Том 52, № 4 Метод R-функцій для до­слід­жен­ня па­ра­мет­рич­них кол­ивань ор­то­троп­них пластин складної форми Анотація   PDF
Л. В. Курпа, О. С. Мазур
 
Том 50, № 1 Метод R-функцій у задачах досліджень геометрично нелінійних коливань пологих оболонок Анотація   PDF
Л. В. Курпа, Г. В. Пільгун
 
Том 51, № 4 Метод R-функций в краевых задачах магнитной гидродинамики с малым параметром при старших производных Анотація
К. В. Максименко-Шейко
 
Том 59, № 4 Метод R-функций в математическом моделировании конвективного теплообмена в восьмигранной топливной кассете с 37-ю ТВЭЛами Анотація   PDF
Р. А. Коляда, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко
 
Том 52, № 3 Метод R-функций как усилительный блок для ме­то­дов Ритца и наименьших квадратов Анотація   PDF
Е. А. Уварова
 
Том 46, № 1 Метод граничних інтегральних рівнянь у задачах статики пологих ортотропних оболонок із розрізами й отворами Анотація   PDF
В. П. Шевченко, К. М. Довбня
 
Том 10 Метод дисторсий в задачах об упругом равновесии оболочек с разрезами (трещинами) Анотація   PDF
В. А. Осадчук
 
Том 1 Метод дисторсий в теории тонких оболочек с трещинами Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, В. А. Осадчук, Е. М. Федюк, М. М. Николишин
 
Том 55, № 2 Метод жесткостных функций в задачах расчета многослойных стержней при температурных нагрузках Анотація   PDF
Г. Л. Горынин, Ю. В. Немировский
 
Том 24 Метод интегральных уравнений в двумерных задачах теории упругости для кусочно-однородных сред с разрезами Анотація   PDF
М. Г. Грингауз, Л. А. Фильштинский
 
Том 57, № 2 Метод малого параметра в нелінійних системах реакції-дифузії: умови застосування, побудова розв'язків, аналіз біфуркацій Анотація   PDF
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, З. І. Васюник
 
1054 - 1134 з 2555 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>