Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого шару ґрунту за наявності солепереносу в неізотермічних умовах

А. П. Власюк, П. М. Мартинюк

Анотація


Сформульовано математичну модель одновимірної задачі фільтраційної кон­солідації зростаючого в часі ґрунтового масиву з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв'язок з вико­ристанням стабілізаційних схем методу скінченних елементів. На основі проведених числових експериментів показано вплив масопереносу солей, неізотермічних умов і поступової зміни висоти масиву ґрунту на проходження процесу його фільтраційної консолідації.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.